پیام فعالان کارگری جنوب به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد سیاهکل

رفقا، پنجاه و دومین سالگرد تولد سازمان شمارا تبریک میگوییم. بنیان‌گذاران سازمان شما، سرشار از اراده و انگیزه بودند، و بهمان اندازه آگاه، جسور وبی باک، با خود عهد کرده بودند که بر دو مطلق جامعه، قدر قدرتی رژیم ازیک‌طرف، ضعف و سکون جاری بر طبقه کارگر از طرف دیگر، غلبه کنند. توانستند با پراتیک اجتماعی و عمل انقلابی خود بر هر دو مطلق فائق آیند.

در غروب ۱۹ بهمن ۴۹ در سیاهکل بانگ سلاح آن رفقا جامعه خواب‌زده آن روز را بیدار کرد. رفقای سیاهکل مبارزه آشتی‌ناپذیری را با دشمن مردم آغاز کردند و با گام‌های استوار جهت تحقق رهایی توده‌های کارگر و زحمتکش وارد عرصه مبارزه سیاسی طبقاتی جدی با رژیم شدند. ۵۲ سال از آن زمان می‌گذرد. امروز جامعهٔ ما بعد از تحمل چهل‌وچند سال سکون و سرکوب و یکه‌تازی رژیم سرمایه‌داری ارتجاعی جمهوری اسلامی بر دو مطلق رژیم ساخته زمان خود فائق آمده، جوانان، زنان، کارگران و زحمتکشان توانستند در عرصه وسیع اجتماعی با مبارزه سیاسی انقلابی خود و با پایداری، مقاومت عملاً رژیم اسلامی را از مشروعیت بیندازند و به میزان زیادی بر فضای رژیم ساخته غلبه کنند. این به‌نوبه خود یک پیروزی است. وقفه‌های کوتاه در مبارزه، حکم نفس تازه کردن و تشدید مبارزه را دارد تا در فازی بالاتر برای پیروزی نهائی پیگیر مبارزه انقلابی شویم. مبارزه متوقف نشده و تداوم دارد. با دورخیز برای شکل عالی‌تری از سازمان‌دهی عمومی برای پیشروی انقلابی باید آماده شویم. ما فعالان کارگری جنوب ضمن گرامیداشت پنجاه و دومین سالگرد حماسه سیاهکل، اعتقادمان براین است، در شرایط کنونی باید همچنان با حمایت و پشتیبانی بی‌دریغ خود از طبقه کارگر و عموم زحمتکشان به تشکل یابی توده‌ای و مبارزه سازمان‌یافته این طبقه کمک کنیم. با پیروزی طبقه کارگر است که عموم توده‌ها و جامعه از مصائب مشکلاتشان رهایی پیدا می‌کنند. سازمان‌دهی توده‌ای فصل کار مشترک ما در این برهه زمانی، بسیار تعیین‌کننده است و زمینه غلبه ما را بر مشکلات و امر سرنگونی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و ایجاد آلترناتیو حاکمیت شورایی کارگران زحمتکشان فراهم می‌کند. رهایی طبقه کارگر رهایی جامعه است، اما طبقه کارگر در بستر اجتماعی و در هماهنگی با جنبش وسیع توده‌ای است که پیروز می‌شود. فضائی را که با فداکاری بی‌نظیر توده‌ها به وجود آمده باید غنیمت شمرد و با فراخوان عملی رو به عموم توده‌ها به امر سازمان‌دهی پرداخت. شاید توده‌ها بتوانند در همبستگی باهم بر رژیم غلبه کنند، اما تا زمانی که طبقه کارگر و توده‌ها در تشکل‌های سیاسی مربوط به خود، سازمان‌دهی نشوند، گام نهادن در مسیر جامعه نو و سوسیالیسم که بهروزی و سعادت توده و زحمتکشان را ضمانت می‌کند، پیروزی غیرممکن است. ما سازمان‌دهی کارگری و سازمان‌دهی سیاسی طبقاتی توده‌های اجتماعی را امر مشخص خودمان و کلیه سازمان‌های سیاسی و کارگری می میدانیم. در پنجاه و دومین سالگرد حماسه سیاهکل و حیات سیاسی مبارزاتی سازمانی که در سیاهکل متولد شد، موفقیت سازمان فدائیان (اقلیت) را در کارزار مشترک سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و برپائی حاکمیت شورایی کارگران زحمتکشان و عموم توده‌ها آرزو داریم.

رفقا

بخش اعظم طبقه کارگر و توده‌های اجتماعی فاقد تشکل‌های سیاسی خود هستند، دانش آموزان، دانشجویان، زنان، جوانان، محلات و اقشار دیگری، مانند سربازان، فرهنگیان، بازنشستگان، پزشکان و پرستاران همه باید در تشکل‌های خود، سازمان‌دهی شوند. تشکل حکم خانه و سنگر برای آنان دارد. توده‌ها در تشکل‌های سیاسی خود می‌توانند حیات وزندگی مبارزاتی خود را اثبات کنند. فرصت پیش‌آمده تنها با دخالت گری در امر تشکل یابی توده‌ها است که مفید به حال جنبش انقلابی می‌شود. با حمایت عملی و پوشش دادن تشکیلاتی توده‌ها، فعالین، عناصر منفرد در جامعه، در محیط کار و آموزش، نطفه هسته‌های فعال کارگری و اجتماعی بسته می‌شود. ما می‌توانیم از یک و دو وعده شام و نهار و فرصت‌های شخصی بگذریم، اما برای گرفتن یک ارتباط نباید غفلت کنیم. سازمان‌دهی ازنان شب واجب تراست. سازمان‌دهی کنیم.

ما فعالان کارگری جنوب، پنجاه و دومین سالگرد سازمان  شمارا به رهبری، کادرها و کلیه اعضا و هواداران و دوستداران سازمان و به کارگران زحمتکشان تبریک می‌گوییم و آرزوی پیروزی در کار و پیکار برایتان داریم.

 

نابود باد سرمایه‌داری

زنده‌باد انقلاب! زنده‌باد سوسیالیسم!

کار، نان، آزادی- حکومت شورایی

فعالان کارگری جنوب

۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۷  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.