پیام تبریک و اطلاعیه هواداران سازمان به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

رفقای کمیته اجرائی سازمان و رفقای تلویزیون دموکراسی شورائی

ما هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)
سالروز حماسه خونین سیاهکل در ١٩ بهمن۴۹۴٩ را به شما و همه رفقای سازمان تبریک و شادباش می گوییم وبا تجلیل از همه رفقای جان باخته سیاهکل بار دیگر بر این پیمان پا می فشاریم که تا تحقق آرمان های شریف وانسانی شهدای سیاهکل، تا انهدام کامل نظم پوسیده سرمایه و تا تحقق سوسیالیسم یک دم از پا ننشینیم. وبر این باور یقین داریم که رژیم حاکم را سرنگون وبر خرابه های آن حکومت شوارئی برپا خواهیم کرد .

کار، نان ،ازادی – حکوت شورائی
زنده باد سوسیالیسم
پیروز باشید.
هسته مقاومت شهید بهروز دهقانی
١٣ /١١/ ٩٣

چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل گرامی باد
سالی که زنگ بزرگ خون به صدا درآمد و طوفان شکوفه داد آنان به نابودی ستم برخاستند چرا که نان و آزادی را برای همه می خواستند
کارگران و زحمتکشان
بیش از ۴۴ سال از تولد سازمان چریکهای فدایی خلق و مبارزه بی امان بر علیه نظام سرمایهداری می گذرد. در طول این سال ها هزاران تن از رفقای فدایی به دست جلادان سرمایه اعدام، شکنجه و به حبس های طویل المدت محکوم شدند یا در نبردی رو در رو با مزدوران شاه و شیخ جان باختند و در این راه از مرگ نهراسیدند.
برغم تمامی ددمنشی های دو نظام ضد کارگری سلطنتی و جمهوری اسلامی رفقای فدایی فریاد برآوردند تا سرمایه داری هست تا نابرابری هست ما کمونیست ها به مبارزه خود ادامه خواهیم داد و در این راه اگر رفیقی بر خاک افتد رفقای دیگری پای در راه او خواهند گذاشت و هیچ وقت پرچم مبارزه برای سوسیالیسم بر زمین نخواهد ماند
کارگران و زحمتکشان
امروز جمهوری اسلامی در بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی خود قرار گرفته و در عرصه جهانی اعتبار سیاسی و اقتصادی خود را از دست داده و لذا با تکیه بر نیرو های سرکوبگر خود فشار فزاینده ای بر طبقه کارگر ایران وارد می سازد و مدام دستمزدها کاهش می یابد، مزایای ناچیز کارگران ماه ها و گاه سال ها به تعویق می افتد، سطح معشیت مردم تنزل می یابد و هر کارگر معترضی به سادگی اخراج و فعالین کارگری دستگیر و زندانی می شوند و عموم کارگران با فقر مطلق رو به رو هستند.
رفقای کارگر
ما جمعی از کارگران هوادار سازمان فدائیان (اقلیت) با استفاده از تجارب ۴۴ ساله سازمان با تشکیل هسته های مخفی و نیمه مخفی برای آشنایی طبقه کار گر با روح انقلابی مارکسیسم تلاش کرده و خواهیم کرد زیرا معتقدیم طبقه کارگر علیه کسانی که به او ستم روا می دارند مجبور به مبارزه است. دیر یا زود این امر محقق خواهد شد و با مبارزه طبقاتی همه چیز روشن و آتش نبرد طبقاتی شعله ور خواهد شد.

جاودان باد یاد و خاطره شهدای سیاهکل
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرار باد حکومت شورائی
هسته مقاومت شهید بهروز دهقانی
جمعی از هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- تبریز
١٧/ ١١/ ٩٣

متن کامل نشریه شماره ۶۸۷ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.