پیام تبریک سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد سیاهکل – چهل و پنجمین سالروز حماسه سیاهکل گرامی باد

بر بام­های ناشناس

در معابر بی نام
این خونِ گرمِ جوانِ رفقاست.
ای گرم­ترین آفتاب
بر شانه­هامان بتاب
ای تفنگ
یار باش که می­رویم فتح کنیم فردا را.
(خسرو گلسرخی)
١٩ بهمن، سالروز رستاخیر سیاهکل را به پویندگان راه آزادی و سوسیالیسم شادباش می­گوییم. ۴۵ سال پیش ١٣ رزمنده دلیر با شلیک گلوله­های خود سکوت گورستانی نظام ستم شاهی را درهم شکستند، و خشم فروخفته مردم را فریاد زدند. آن­ها در شرایطی به اقدام مسلحانه روی آوردند که حاشیه­نشینان صحنه سیاست آیه یاس می­خواندند یا راهی برای برون رفت از وضعیت دشوار مبارزه پیدا نمی­کردند. در چنین شرایطی بود که ققنوسان جوان چپ با تاسی از گفتمان چیره در پیوند با “مشی مبارزه” در آن دوران، و باور به حضور “شرایط عینی” تلاش میکنند “غیاب عنصر تاریخی پیشاهنگ” را جبران کنند. آنها با مداخله­گری و با درک نقش فعال عنصر ذهنی و با اتخاذ مشی مبارزه مسلحانه و با ایثار جان­های شیفته خود در جهت تکوین این شرایط دست به اقدام می­زنند .
ما اکنون در شرایطی به سر می­بریم که چپ در زیر آوار ناشی از شکست­های سهمگین(فروپاشی بلوک شوروی، انقلاب بهمن…) برای بقای هویت خود تلاش میکند. شرایطی که در آن جستجو برای برون رفت از موقعیت کنونی به مراتب دشوارتر و وظایفی که پیشاروی ما قرار دارد سخت پیچیده­تر از هر زمانی است که جنبش چپ با آن روبه­رو بوده است. در این شرایط چپ بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد که دستگاه مفهومی خود را با روح انقلابی رزمندگان سیاهکل و با اتکا به دانش مبارزه طبقاتی صیقل دهد تا با آمادگی بیشتر در نبردهای پیشارو انجام وظیفه کند. یادبود رستاخیز سیاهکل اگر نخواهد به یک امر آیینی تبدیل شود و پاسداری از سنن انقلابی یاران اگر نخواهد به یک امر فرمایشی تبدیل شود، راهی جز خانه تکانی و تجدید آرایش چپ وجود ندارد.
سازمان ما سالروز رستاخیز سیاهکل را به رفقای فدایی شادباش و تهنیت می­گوید و از آن­ها دعوت می­کند که دوشادوش سایر گردانهای چپ ضمن پاسداری از سنن انقلابی فدایی و برافراشتن پرچم انقلابی سیاهکل، برای ترسیم سیمای یک چپ جدید باورمند به سوسیالیسم که ارزش­های دموکراسی، اکولوژی و فمینیستی را جزء لاینفک هویت خود می­داند به سهم خود تلاش کنند.

جاودان باد یاد و خاطره رزمندگان سیاهکل
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
روابط عمومی سازمان راه­ کارگر
١٩ بهمن ١٣٩٣

متن کامل نشریه شماره ۶۸۷ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.