پیام از طرف گروهی از کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت و گاز و حفاری به کنفرانس ۱۸ سازمان فدائیان-(اقلیت)

رفقا! برگزاری کنفرانس هجدهم سازمان را به‌تمامی شما رفقا، کمونیست‌ها و کارگران آگاه و انقلابی تبریک می‌گوییم.

رفقای عزیز، در شرایط کنونی کارگران به‌شدت تحت‌فشارهای همه‌جانبه قرار دارند و در تقابل با هر حرکت و فعالیت و قانون ضد کارگری رژیم، خشم و عصیان خود را گاه متوجه ابزار و تجهیزات کار می‌کنند، اگرچه می‌دانیم این شیوه اعتراض کافی و کامل نیست.

در برهه زمانی کنونی ما انتظار داریم رفقای سازمان ارتباط‌های خود را با کارگران بیش‌ازپیش گسترش دهند. در همین رابطه پیشنهاد می‌کنیم با انتشار مرتب اخبار و مسائل مربوط به زندگی کارگران، مصاحبه، پرسش و پاسخ و استفاده از سایر روش‌ها و اشکال و شیوه‌ها، در این راه کوشا باشید تا کارگران بیشتری با سازمان آشنا شوند و یا در تماس مستقیم با سازمان قرار گیرند و ما بتوانیم سازمان را به‌عنوان تنها جایگاه امن و پناه گاه این کارگران معرفی کنیم.

رفقا شما می‌توانید افراد آگاه و انقلابی بیشتری را در مباحث شرکت دهید و با سازمان‌های کارگری و تشکیل میزگردهای بحث و بررسی مسائل جنبش کارگری، دسترسی کارگران را به اطلاعات و آگاهی بیشتر مهیاسازید.

در پایان دست تمامی رفقا را می‌فشاریم و برگزاری کنفرانس را دستاوردی مهم در این زمان می‌دانیم.

از طرف گروهی از کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت و گاز و حفاری

هشت آبان ۱۴۰۰

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۴ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.