پیامی از ایران به مناسبت سال نو

رفقای گرامی بهاران خجسته باد عیدتان مبارک

جمهوری اسلامی عیش مردم را منقض کرد و شادی را از مردم گرفت، همانطور که نان  را از سفره مردم ربود

مردم با تشویش و نگرانی، با نفرت و دلخوری، با عجله و بدنبال کاری که نمی دانند چیست در خیابان های شهرها بطور ازدحام آمیزی در رفت و آمد هستند، می دانند که در سال های گذشته و در چنین روزهائی زندگیشان چند روزی همراه با شادی و دید و بازدید بوده، و مطابق یک سنت دیرین در این روزها خانه و کاشانه خود را آب و جارو کرده، و دستی بر سروی خود می کشیدند تا غبار اندوه و ناملایمات زندگی را از چهره خود برانند، خرید  لباس و پوشاک و شرینی جات  و آجیل، تنگ بلور وماهی قرمز و سبزی شادی آور نوروز را فراموش نمی کردند، چند روز مانده به تحویل سال نو حداقل از سه و چهار روز قبل به استقبال این جشن می رفتند، کودکان و نوجوانان با بی تابی و بی قراری لحظه شماری می کردند تا با دوستان و همسالان خود به استقبال جشن چهارشنبه سوری بروند و با آتش افروزی و پریدن از روی آن، و با نور افشانی شادی نمایند.

امسال مردم، زمانی با سال نو و نوروز روبرو می شوند، که از ماه ها و مدتها قبل دچار بیکاری بوده اند، بسیاری از کارگران و زحمتکشان بعلت تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها کار خود را از دست داده، و کارگران خیلی از کارخانه ها و صنایع مدت ها است که حقوقی دریافت نکرده اند، وقتی کار و در آمد و پول نباشد چگونه می توانند، برای سال نو خرید بکنند.؟ گرانی در یکی دوسال اخیر به شکل هراس انگیزی در حال پیش روی است،کلیه اجناس و اقلام زندگی دو و دو و نیم برابر قیمت قبلی افزایش پیدا کرده. حقوق های دریافتی در مقابل قیمت ها و گرانی اجناس، تنها کفاف ضروریات فوری خانواده ها را دارد.! و چنانچه دل به دریا بزنند، تنها از عهده خرید یکی از نیازهای خود و خانواده برمی آیند. مقدار پولی را که قبلا بابت خرید یک کیلو گوشت می پرداختند، امروز باید آن را بابت خرید حبوبات و لبنیات بپردازند، دیگر گوشت نمی توانند بخرند، گوجه فرنگی کیلوئی سه تا چهار هزار تومان، عموم حبوبات کیلوئی پنج تا هفت هزار تومان، آجیل که مطابق سنت مردم برای پذیرائی از میهمانان می خریدند و یکی از اقلامی بوده است که هر خانواده ای تلاش داشت تا سفره ی نوروزی اش از آجیل خالی نباشد! بر بالای درب مغازه آجیل فروشی ها نوشته “زیر قیمت نمایشگاه”  کیلوئی پنجاه تومان!!!!

امسال زمانی مردم با نوروز روبرو می شوند که در یک شوک روانی بسر می برند اصلا باورشان نمی شود که نوروز شده، رژیم جمهوری اسلامی عید مردم را به عزا و خانه نشینی تبدیل کرده، قیمت چهار کیلو میوه بین بیست و پنج تا سی هزار تومان می شود.!!

امسال مردم زمانی با نوروز وجشن سال نو روبر می شوند که بیشتر از پیش به این نتیجه رسیده اند، که در چنین شرایطی و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر قدرت سوار است و سرنوشت آنان را در اختیار دارد، روز خوش و آینده ای خوب نخواهند داشت، و بیش از پیش چشمشان بدنبال یاری خواستن از سازمان های انقلابی است، سازمان ما بمثابه یک سازمان مردمی و مسئول و انقلابی موظف است بیش از پیش در تلاش و فکر چاره ای برای کمک به رهائی کارگران و زحمتکشان باشد،!

رفقا بهارتان خوش باد کوشش نمائیم  تا همراه توده ها و طبقه کارگر زندگی  و آینده  مردم و تاریخ  این کشور را در مسیر بهروزی، سعادت و رهائی رهنمون و هدایت نمائیم.

بهاران خجسته باد و نوروز فرخنده . سی ام اسفند نودویک

POST A COMMENT.