برپایی آکسیون حمایت از مبارزات مردم خوزستان در تورونتو

طبق فراخوانی که از طرف فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) و دیگر نیروهای چپ  و کمونیست در تورنتوی کانادا در حمایت از مبارزات مردم خوزستان تشنه و سایر شهرهای ایران و نیز علیه جنایات و سرکوب معترضین به‌جان‌آمده توسط جمهوری اسلامی انتشاریافته بود، اکسیونی در روز شنبه ۲۴ جولای ۲۰۲۱ در میدان مل لستمن تورنتو برگزار شد. این آکسیون که از ساعت ۶ تا ۷ بعدازظهر در این میدان ادامه داشت، شرکت‌کنندگان ضمن حمل پوستر و نوشته‌های حمایتی از مبارزات زحمتکشان خوزستان، شعارهایی نظیر مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم، خوزستان حمایتت می‌کنیم سر دادند.

فعالین  سازمان فدائیان (اقلیت) – تورنتو – کانادا

۲۵ جولای ۲۰۲۱

POST A COMMENT.