پاسخ طبقه کارگر به تصمیم شورای عالی کار تشدید مبارزه است

دولت روحانی کارگران را به مرگ از گرسنگی محکوم کرد. شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم، طی توافقی افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۱۷ درصد اعلام کرد. بدین ترتیب حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۴ به ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان رسید، مبلغی کمتر از یک چهارم خط فقر!! این است دستاورد جمهوری اسلامی، حکومت سرمایه‌داران، جلادان و دزدان برای کارگران ایران.
کارگران با این افزایش دستمزد که تنها اسمی بر خود دارد، باید کدام هزینه خود را پوشش دهند؟! آن‌ها با این دستمزدها حتا نمی‌توانند یک وعده غذای درست و حسابی برای بچه‌های خود آماده کنند چه رسد به پوشاک، مسکن، بهداشت و مدرسه!
آن گاه ربیعی وزیر کار روحانی که خود از تبه‌کاران دستگاه‌‌های امنیتی و آدم‌کشی جمهوری اسلامی و از رهبران “خانه کارگر” خانه‌ی مزدوران رژیم، بوده و هست با وقاحت تمام به کارگران تبریک گفته و با استثنایی نامیدن مصوبه امسال، آن را باعث پُر شدن بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم دانست!!
همین سخنان ربیعی کافی‌ست تا همگان بدانند دولت روحانی چه دولت ریاکار و ضدکارگری‌ست، دولتی که تمام تلاش‌اش را برای ایجاد بهشت برای سرمایه‌داران به‌کار بسته است.

کارگران!
در روزها و هفته‌های گذشته اعتراضات متعددی به دستمزدهای پایین از سوی شما صورت گرفت. معلمان و پرستاران نیز در این راستا با کارگران هم‌صدا شده و با اعتراض به وضعیت ناگوار معیشتی خود خواستار افزایش حقوق شدند.
تنها راه برای مبارزه با تحمیل دستمزدهای ناچیزو افزایش آن به بالای خط فقر، تداوم و گسترش مبارزه، اتحاد و همبستگی میان کارگران و زحمتکشان وسازمان‏دهی مبارزات و اعتصابات گسترده و سراسری‏ست.
امروز اکثریت بسیار بزرگی از کارگران و زحمتکشان در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اعتراضات گاه و بی‌گاه شما نتوانست بر سرنوشت دستمزدها تاثیری بگذارد.
افزایش حقوق و دستمزد خواست تمامی کارگران و زحمتکشان ایران است و این خواست مبارزه‌ای فراتر از یک کارخانه را می‌طلبد.
سازمان فدائیان (اقلیت) اقدام “شورای عالی کار” را درتعیین حداقل دستمزد کارگران به میزانی که حتا ازیک چهارم خط فقر هم کم‏تراست به شدت محکوم می‌کند.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات کارگران، معلمان و پرستاران برای افزایش حقوق و دستمزد، بر تداوم و تعمیق و گسترش مبارزه و همبستگی سراسری کارگران و زحمتکشان تاکید می‌کند.
سازمان فدائیان (اقلیت) معتقد است که دستمزدها باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که تمامی هزینه‌های یک خانواده‌ی ۵ نفره با یک شیفت کاری تامین شود، نه آن‌که کارگران روز به روز سفره‌های شان کوچک‌تر، از آموزش و بهداشت و درمان محروم‌تر و در آلونک‌هایی زندگی کنند که تنها نام خانه را بدوش می‌کشند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایه‌داری
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۲۶ اسفندماه ۱۳۹۳
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.