پاسخ به سئوالات – صندوق کمک مالی

س – موضع سازمان در مورد ایجاد صندوق‌های کمک مالی در خارج کشور به‌منظور حمایت از مبارزه کارگران در داخل چیست؟

ج – بدیهی است که اگر یک چنین صندوق‌هایی بتواند شکل بگیرد، امر مثبتی است، دلیل این مسئله هم صرفاً در این نکته خلاصه نمی‌شود که وظیفه هر سوسیالیست و هر فعال و جانب‌دار جنبش کارگری ازجمله در این است که تا حد امکان ازنظر مادی از این جنبش حمایت نماید، بلکه دلایل مشخص‌تری هم وجود دارد که به اوضاع اقتصادی و سیاسی جامعه بازمی‌گردد…

متن کامل نشریه کار شماره ۲۷۹ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.