پاسخ به سئوالات – کمیته خارج از کشور

سؤالی که از جانب چند تن از رفقا و خوانندگان نشریه کار مطرح‌شده این است که چرا سازمان در قبال اقدامات اخیر جریان موسوم به کمیته خارج از کشور سابق هیچ موضعی اتخاذ نکرده است و چرا به کسانی که می‌خواهند از این مسائل بهره‌برداری کنند پاسخ داده نمی‌شود.

ج – قبل از اینکه به این سوالات پاسخ داده شود، لازم می‌دانیم که برای آن عده از خوانندگان نشریه کار که در جریان این مسئله قرار ندارند مختصراً توضیح دهیم که در سال ۶۶ درنتیجه بروز یک‌رشته اختلافات در سازمان ما که عمدتاً حول مسائل تشکیلاتی و سبک‌کار شکل‌گرفته بودند، انشعابی به وقوع پیوست و کمیته خارج از کشور سازمان که مبلغ و مدافع شیوه عمل و سبک‌کار غیر کارگری بود و از همین زاویه نیز با اقدامات ماجراجویانه در خارج از کشور، ازنظر سیاسی لطمات جدی به سازمان وارد آورده بود، از سازمان جدا شد و ازآن‌پس در سطح جنبش به نام “کمیته خارج از کشور” معرف گردید…

متن کامل نشریه کار شماره ۲۸۶ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.