پاسخ به سئوالات – کردستان

فعالین سازمان در سوئیس با ارسال نامه‌ای برای نشریه کار سئوالاتی را مطرح کرده‌اند و خواسته‌اند که در نشریه به این سئوالات پاسخ داده شود، ابتدا این نامه را که اندکی خلاصه شده است می‌آوریم.

با درودهای رفیقانه!

در جلسه‌ای که در تیر ماه ۱۳۸۱ با شرکت نمایندگان شورای دمکراتیک ایرانیان(مقیم سوئیس)، حزب دمکرات کردستان، سازمان زحمتکشان کردستان ایران(کومه‌له)، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و فعالین سازمان فداییان (اقلیت) در سوئیس جهت تدارک و سازمان دهی تظاهراتی در حمایت از جنبش دانشجویی ایران صورت گرفت، نماینده فعالین اقلیت شاهد برخوردها، اظهار نظرها و موضع‌گیری‌هایی از طرف دو جریان حزب دمکرات کردستان و زحمتکشان کردستان ایران می‌گردد که برای …

متن کامل نشریه کار شماره ۴۱۴ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.