پاسخ به سئوالات – بیمه‌های اجتماعی و تشکیل حزب کمونیست

س ۱- چرا در سال گذشته همین موقع، سازمان یک شعار در رابطه با بیمه‌های اجتماعی در پائین صفحه کار آورد و این شعار، دیگر تکرار نشد؟

س ۲– چرا شعار تشکیل حزب کمونیست در نشریه کار، پس از یک وقفه، دریکی دو شماره اخیر، آورده شده است  و علت مسکوت ماندن آن در طول این مدت چه بوده است؟

 

ج- در مورد سؤال نخست باید توضیح دهیم که برخی از شعارهایی که سازمان مطرح می‌کند ممکن است فقط در مواردی خاص که یک مسئله اجتماعی و سیاسی حاد می‌شود و احیاناً مقالاتی در این مورد نوشته می‌شوند، مطرح گردند. این بدان معنا نیست که شعار موردبحث که درواقع بیان و خلاصه‌ای از خط‌مشی، سیاست و مطالبه یا مطالبات برنامه‌ای سازمان است کلاً از دستور کار خارج‌شده است. بلکه فقط به این معناست که در یک‌لحظه معین طرح آن‌چنان فوریتی پیدا می‌کند که لازم است در پائین صفحه نشریه کار نیز درج شود، اما در یک شرایط دیگر آن‌قدر مبرم نباشد. به‌ویژه این را باید در نظر بگیریم که نشریه کار اغلب در ۸ صفحه انتشار می‌یابد و این امکان نیست که همواره همه شعارهای سازمان درج شوند. به این نکته نیز باید اشاره‌کنیم که اغلب، کمبود جای مقالات باعث می‌شود که یک یا چند شعار حذف شوند. بنابراین شعار موردنظر که احتمالاً شعار تبلیغی ”یا کار یا بیمه بیکاری ” باید باشد، هم‌اکنون نیز شعار ما است و در آینده نیز، هر زمان که لازم باشد، در پائین صفحه نشریه کار نیز آورده خواهد شد.

اما در مورد سؤال دوم، پیرامون شعار تشکیل حزب کمونیست نیز باید بگوییم که این‌یکی از شعارهای اساسی سازمان ما بوده و هست و بدین معناست که یکی از وظائف مهم ما تلاش برای تشکیل یک حزب کمونیست در ایران است. چراکه بدون وجود یک چنین حزبی اساساً پیروزی انقلاب اجتماعی کارگران ناممکن است. درک سازمان ما از حزب کمونیست و چگونگی تشکیل آن نیز روشن است. این حزب باید برخاسته از درون کارگران و واقعاً متعلق به طبقه کارگر باشد. هم به لحاظ نظری و برنامه‌ای وهم ترکیب طبقاتی. مع‌هذا این بدان معنا نیست که حتماً و همواره باید در پائین صفحات نشریه کار درج شود. اما این‌که گفته‌شده است، در درج این شعار وقفه‌ای صورت گرفته، درست است. اما هیچ علت خاصی ندارد. مسئله تشکیل یک حزب واقعاً کمونیست، همواره مسئله سازمان ما بوده و خواهد بود و همواره برای  تشکیل آن تلاش خواهیم کرد.

کار شماره ۴۸۴ – سال بیست و هشتم –  نیمه اول شهریور ۸۵

 

POST A COMMENT.