پاسخ به سؤالات – اتحاد عمل و سوسیالیسم

رفیقی دو سؤال به نشریه کار ارسال نموده و خواهان پاسخ به آن‌ها شده است.

۱ – سازمان چه فعالیت عملی برای اتحاد و نزدیکی با دیگر جریانات انقلابی و سوسیالیستی انجام داده و اصولاً اتحاد صورت گرفته است یا خیر؟

۲ – آیا دیکتاتوری پرولتاریا در انقلاب سوسیالیستی به معنی برقراری سیستم تک‌حزبی از نخبگان کمونیست است یا خیر در این مورد توضیحی بدهید؟

ج – در پاسخ به سئوال اول باید بگوییم که در چند سال اخیر تلاش‌های متعددی از سوی سازمان در جهت وحدت‌های حزبی و اتحاد عمل‌های پایدار صورت گرفته که نوشته‌های متعددی در نشریه کار به آن‌ها اختصاص داده شده است…

متن کامل نشریه کار شماره ۳۴۲ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.