پاسخ به سؤالات: درباره کمیته اعتصاب

س – سؤال شده است که چگونه می‌توان کمیته اعتصاب تشکیل داد و در کارخانه‌ای که هر کس دنبال نان می‌دود اعتصاب سازماندهی نمود؟ در عین حال سؤال دیگری مطرح شده است به این مضمون که طرح شعار شوراها از سوی سازمان آیا به معنای دور افتادن از واقعیت‌های عینی جامعه نیست و به عنوان فاکتی در این مورد به عدم استقبال مردم از شوراهای اسلامی اشاره شده است…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.