وخامت شرایط پناهجویان ایرانی در ترکیه و خطر استرداد آن‌ها به ایران!

طبق اخبار و گزارشات منتشره طی روزهای اخیر، سازمان ملل پرونده پناهندگی بسیاری از ایرانیان در ترکیه را بدون اطلاع به آن‌ها مختومه اعلام کرده است. به‌این‌ترتیب پناهجویانی که پس از ماه‌ها و سال‌ها انتظار موفق به دریافت پناهندگی از کشورهای دیگر شده بودند و منتظر طی مراحل قانونی پرونده خود بودند، از لیست پناهندگی مندرج در سایت سازمان ملل خارج‌شده و در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این امر به این معناست که ایرانیانی که پس از سال‌ها انتظار و بلاتکلیفی موفق به اخذ پناهندگی از کشورهای ثالث شده بودند، مجدداً باید پروسه پناهندگی خود را از سر گیرند و چه‌بسا در معرض استرداد به ایران قرار گیرند. طبق آمار سازمان‌های پناهندگی تعداد این دسته از ایرانیان در ترکیه حدود ۴ هزار تن است.

گرچه شرایط پناهجویان در ترکیه طی ده های گذشته همواره با بلاتکلیفی، مخاطرات و فشارهای فراوانی همراه بوده اما از سال ۲۰۱۸ یک فاکتور دیگر به این مجموعه اضافه‌شده است. در سپتامبر ۲۰۱۸ (مهرماه ۱۳۹۶) سازمان ملل رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان را به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرد و همین امر به نابسامانی و تعلل در پیگیری پرونده‌ها انجامیده است. ضمناً نقش روابط و زد و بندهای سیاسی ایران و ترکیه نیز بر این روند تأثیرگذاری بیشتری پیداکرده است. طی سال‌های گذشته و برخوردهای غیرانسانی سازمان ملل و اداره مهاجرت ترکیه با پناه جویان از یک‌سو و نقش مافیایی باندهای قاچاق برای سرکیسه کردن پناهجویان برای انتقالشان به کشور ثالث از سوی دیگر زندگی را بر هزاران ایرانی پناهجو در ترکیه سیاه کرده و بسیاری را در معرض خطر استرداد به ایران قرار داده است.

وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه نمونه آشکاری از سیاست‌های غیرانسانی دول سرمایه‌داری و جریانات راست این جوامع است. آن‌ها از یک‌سو درهای خود را بسته‌اند و از سیاست پناهنده‌پذیری در کشورهای همجوار دفاع می‌کنند، اما زمانی که کشوری همچون ترکیه حقوق اولیه پناه جویان ایرانی را نقض و زندگی و آینده آنان را به بازی می‌گیرد، سکوتی مرگبار می‌کنند

کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) اقدامات ضد انسانی و تعلل نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط در رسیدگی به وضعیت پناهجویان ایرانی را محکوم می‌کند و نسبت به خطر استرداد این پناهجویان و تبعات آن هشدار می‌دهد. حمایت از پناه جویان ایرانی که برای نجات جان خود گریخته و ماه‌ها و سال‌ها در شرایط غیرانسانی و بلاتکلیفی قرار دارند، وظیفه انسانی افراد، نیروها و جریانات پیشروی ایران و جهان است.

کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۹ مارس ۲۰۲۳ برابر با ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

POST A COMMENT.