همگام با کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری روز شنبه ۲۷ اکتبر در کپنهاک گردهم می‌آئیم

بر اثر بحران اقتصادی کارگران به چنان فقر و محرومیتی دچارند که حتا در تامین نان شب خود و خانواده‌شان درمانده‌اند. حق اعتراض و دفاع از خود را ندارند. زیرا که اجازه ندارند تشکل‌های مستقل کارگری ایجاد کنند، اگر هم بر موانع متعدد غلبه کرده و تشکل‌های خود را به وجود آوردند، تا کمی از بار استثمار کمرشکن نظم سرمایه‌داری بکاهند، خطر اخراج، دستگیری و زندان در کمین‌شان نشسته است.

دستگیری و به بند کشیدن فعالین کارگری با هدف کاملا معینی به مرحله اجرا در آمده است که همانا مرعوب ساختن کارگران و منصرف کردن کارگران به ایجاد تشکل مستقل و دفاع از حقوشان در برابر این رژیم ارتجاعی مدافع سرمایه‌داری است و نشانه ترس و وحشت رژیم از سازمان‌یابی طبقه کارگر است.

ما، همگام با فراخوان “شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست”، شنبه 27 اکتبر ساعت 15 بعدازظهر در مقابل دفتر امنیستی (Indre By, Gammel Torv københavn, 1457 kbh k.) تجمع کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمامی کارگران و فعالین جنبش کارگری از زندان‌های ایران می‌شویم. ما هم‌چنین از همه ایرانیان ترقی‌خواه و آزادی‌خواه دعوت می‌کنیم تا در این تجمع اعتراضی به ما بپیوندند.

به کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری روز شنبه 27 اکتبر، بپیوندیم و هم‌صدا و متحد، فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم و خواهان آزادی فعالین کارگری زندانی شویم.

کارگر زندانی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

اکتبر 2012

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

POST A COMMENT.