همگام با نیروهای ترقی‌خواه جهان، علیه جنگ، توسعه‌طلبی و امپریالیسم

رویدادهای پرشتاب روزهای اخیر، حمله روسیه به اوکراین و ورود نیروهای روسیه در شهرهای مهم این کشور از جمله “کی یف”، موجی از انزجار علیه جنگ و ویرانی را در سراسر جهان برانگیخته است.

در اولین روز حمله روسیه، شهروندان روس در ۵۸ شهر این کشور علیه جنگ و پوتین به خیابان‌ها آمدند، در این تظاهرات‌ها طبق آمار اولیه بیش از ۱۷۰۰ تن دستگیرشده‌اند. در سایر کشورهای جهان نیز اعتراضات ضد جنگ رو به گسترش است.

این جنگ نمونه‌ای روشن از نزاع‌های کشورهای امپریالیستی بر سر منافع سیاسی و اقتصادی است که در آن جان و امنیت میلیون‌ها مردم جایی ندارد. یکی از واقعیت‌های قرن ۲۱، تضعیف روزافزون موقعیت جهانی امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا از یک سو و تغییر تدریجی این موازنه به نفع امپریالیست‌های روسی و چینی است. چین به‌سرعت در پی تسخیر بازارهای بین‌المللی، و روسیه در پی گسترش نفوذ خود از طریق قدرت نظامی و سیاسی است. در چارچوب این موازنه قدرت و سیاست‌های توسعه‌طلبانه روسیه است که حمله به اوکراین صورت می‌گیرد. دولت اوکراین که رویای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو را در سر داشته امروز برای تأمین امنیت جان مردم دست به دامان متحدین اروپایی و آمریکایی‌اش شده اما روشن است که برای امپریالیست‌های اروپا و آمریکا، منافع اقتصادی بر جان مردم اوکراین ارجحیت دارد.

درعین‌حال در این میان، میلیون‌ها تن از مردم اوکراین که زیر حملات موشکی روسیه قرار دارند، به پوچ بودن شعارها و وعده‌های امپریالیست‌ها پی می‌برند. در همان اولین روز حمله روسیه، گزارشات منتشره از گفتگو با مردم در شهرهای مختلف اوکراین، نشانگر شکستن سریع توهمات مردم این کشور به وعده‌ووعیدهای امپریالیست‌های اروپا و آمریکا و دولت حامی‌شان در اوکراین ست.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان در شهرها و کشورهای مختلف جهان در تظاهرات‌های ضد جنگ علیه ویرانی و کشتارمردم، توسعه‌طلبی و کاپیتالیسم فعالانه شرکت می‌کند و همبستگی خود با مردم اوکراین را اعلام می‌کند. ما در کنار افکار آزادیخواه و مردم آزاده جهان، علیه جنگ، توسعه‌طلبی و کاپیتالیسم صفوف خود را منسجم‌تر و فریادمان را بلندتر می‌کنیم.

زنده‌باد همبستگی بین‌المللی

پرتوان و پیروز باد مبارزات جهانی علیه جنگ، توسعه‌طلبی و امپریالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۵ فوریه ۲۰۲۲ / ۶ اسفند ۱۴۰۰

POST A COMMENT.