همگام با فراخوان “کلکتیو حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه”: دعوت به شرکت در مراسم همبستگی با کارگران ایران

همزمان با برگزاری صدمین اجلاس سالیانه سازمان بین‌المللی کار، آکسیونی در روز ۹ ژوئن در ژنو و در همبستگی با کارگران ایران برگزار می‌شود. این آکسیون به فراخوان “کلکتیو حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه”  که متشکل از سندیکاهای مترقی فرانسوی است، برگزار می‌شود.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن پشتیبانی از این فراخوان، از ایرانیان مبارز و آزادیخواه دعوت می‌کند تا با شرکت در این مراسم، صدای مبارزات کارگران ایران را در افکار عمومی جهان منعکس کنند. به ویژه در روزهایی که دولت ایران سعی می‌کند تا با اعزام هیات‌هایی به این اجلاس چنین وانمود کند که گویا نمایندگان کارگران ایران در این اجلاس حضور دارند. این در حالی است که فعالین کارگری تحت پی‌گرد قرار دارند و بسیاری از آنها در زندان‌ و در بدترین شرایط به سر می‌برند.

با فریادی متحد و رسا، همصدا و همگام با سایر تشکل‌های مترقی و پیشروی جهان در مراسمی که ۹ ژوئن در ژنو و در مقابل سازمان بین‌المللی کار برگزار می‌شود، شرکت کنیم و مبارزه‌مان علیه فقر و بیکاری در ایران و سرکوب فعالین کارگری ایران را گسترش دهیم.

با این حرکت متحد به جهانیان نشان دهیم که جای فعالین کارگری، نمایندگان تشکل‌های واقعی کارگران ایران در اجلاس سازمان بین‌المللی کار خالی است.

 

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران- زنده باد سوسالیسم

۳۰ مه ۲۰۱۱

زمان: پنجشنبه ۲۰۱۱ / ۶ / ۹ از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۶ بعد از ظهر

مکان : Place des Nations

1202 Genève, Suisse

POST A COMMENT.