همچنان روایت خونبار کشتگان آن سالها را فریاد می زنیم

همگام و همصدا در بزرگداشت یاد جانفشانان عاشقی

که نان و آزادی را برای همگان می خواستند

۲۸ سپتامبر ۲۰۱۳

آمستردام – میدان دام

ساعت ۱۴ تا ۱۷

همراه با موزیک زنده و تئاتر خیابانی

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – هلند

POST A COMMENT.