همصدا و همگام با کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری روز شنبه ٢٧ اکتبر آکسیون اعتراضی در دنهاخ (لاهه) برگزار خواهیم کرد!

از روز ٢٠ تا ٢٧ اکتبر برابر با ٢٩ مهر تا ۵ آبان، کارزار جهانی در همبستگی با جنبش کارگری ایران با خواست محوری  آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری در جریان است. این کارزار سراسری در شرایطی انجام میگیرد که رژیم جمهوری اسلامی، شمار زیادی از فعالین و چهره‌های شناخته شده جنبش کارگری ایران را در اسارتگاه‌های قرون وسطایی خود حبس کرده است.  در حال حاضر  رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی شاندیز، و دیگر فعالان جنبش کارگری بدون دریافت کوچکترین خدمات پزشکی ودرمانی و در وضعیت وخیم جسمی همچنان در زندان های ضد انسانی جمهوری اسلامی به سر میبرند.عادله چراغی همسر علیرضا عسکری بعد از آزادی وی دستگیر شد. همچنین رسول بداغی عضو كانون صنفی معلمان و عبدالرضا قنبری معلم معترضی كه خطر اجرای حكم اعدام بر روی سرش قرار دارد در زندانند. جدا از این رژیم اسلامی در هفته‌های اخیر ده‌ها تن از فعالین دفاع از حقوق کودک، حقوق زنان و فعالین جنبش دانشجویی را احضار و یا  روانه زندان کرده است.

تشدید این فشارها بر فعالین جنبش­ های اجتماعی در شرایطی صورت می گیرد که بحران اقتصادی، چپاول ثروت مردم توسط رژیم سرمایه‌داری و ضد کارگری جمهوری اسلامی و نیز تحریم های بین المللی، زندگی کارگران و اکثریت مردم ایران را هر روز وخیم تر از روز قبل کرده است.  اعلام ورشکستگی و خوابیدن تولید در تعدادی از موسسات تولیدی و صنعتی موج گسترده ای از بیکارسازی بدنبال آورده است. فشارهای اقتصادی در کنار بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی عرصه را از هر سو بر زندگی اکثریت مردم ایران تنگ کرده است.

این ماشین ستمگری و استثمار و سرکوب را  می توان با مبارزه متحدانه و آگاهانه کارگران و مردم آزادیخواه و برابری طلب متوقف ساخت.  پاسخ عاجل به چنین نیازی همبستگی و اتحاد عمل افراد، جمعیت ها، نهادها، احزاب، سازمان ها و تشکلات کارگری، چپ، و کمونیست را بیش از هر زمانی می طلبد.

برای این مهم، ما هم در کشور هلند در برپایی هفته همبستگی برای آزادی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی (٢٠ تا ٢٧ اکتبر) ، روز شنبه ٢٧ اکتبر در میدان (Carnegieplein Den Haag ) شهر دنهاخ (لاهه) ساعت ٢ تا۵ بعدظهر اکسیون اعتراضی برگزار خواهیم کرد. ما از همه احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست ، انسانهای مبارز و کمونیست و آزادیخواه و مدافعین حقوق کارگران ساکن هلند درخواست میکنیم در این اکسیون شرکت نموده تا با حضور و فعالیت همبسته و متحدانه خود بتوانیم ضمن برپایی هرچه وسعیتر تجمع اعتراضی علیه حکومت اسلامی سرمایه در ایران، ماهیت ضد مردمی و ضد کارگری این رژیم را بیش از پیش افشا نموده و به سهم خود موجبات هرچه رسواتر کردن رژیم در نزد افکار عمومی هلند و  جلب حمایت بین المللی هرچه گسترده تری از جنبش کارگری ایران را فراهم آوریم .

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زنده باد همبستگی بین المللی با جنبش کارگری ایران
!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی !
زنده باد سوسیالیسم !

حزب کمونیست ایران – تشکیلات هلند

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

تاریخ: شنبه ٢٧ اکتبر 2012

زمان: ساعت ١٤ تا ١٧  بعدظهر

مکان: میدان (Carnegieplein Den Haag )   شهر دنهاخ (لاهه)

Zaterdag 27 oktober

Vanaf 14:00 t/m 17:00

Carnegieplein Den Haag

POST A COMMENT.