هلند – آکسیون در همبستگی با فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی

ایرانیان مبارز و آزادیخواه !

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) – هلند در شهر آمستردام در همبستگی با مبارزات کارگران در ایران و در حمایت از فعالین  کارگری زندانی اسماعیل بخشی ، نجاتی و سپیده قلیان ، معلمین و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران ، اعضای کانون نویسندگان به همراه سایر نیروهای مبارز و انقلابی آکسیونی در ۲۱ جولای ۲۰۱۹ برگزار می کند .

تاریخ آکسیون : ۲۱ جولای (یولی)

زمان آکسیون : از ساعت ۱۳ تا ۱۵

محل آکسیون : میدان دام در شهر آمستردام

این آکسیون توسط کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند سازماندهی شده است .

در اعتراض به بازداشت های اخیر کارگران در کشت و صنعت هفت تپه و در اعتراض به موج جدید بازداشت ها  و سرکوب های دور جدید رژیم ضد کارگری که با تعرضی همه جانبه در پیش گرفته است . در این آکسیون با ما همراه باشید تا هر چه وسیع تر صدای مبارزات و اعتراضات کارگران و فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی را به گوش جهانیان برسانیم .

سرنگون باد جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) – هلند

POST A COMMENT.