هامبورگ: در پشتیبانی و دفاع از جنبش کارگری و کارگران زندانی به پا خیزیم

در میتینگ اعتراضی علیه حنایات جمهوری اسلامی شرکت کنیم!

محل برگزاری: Ottenser Hauptstraße 1, vor Lokal Bok

زمان برگزاری: روز شنبه ۲۰ آوریل ۲۰۱۳؛ ساعت ۱۲ تا ۱۴

رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی سال ۲۰۱۳ را با هجوم مجدد به حقوق سیاسی و اقتصادی طبقه‌ی کارگر آغاز کرد. هنوز ۲ ماه از آغاز سال نگذشته بود که اقدام به دستگیری تعدادی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نمود. رژیم فشار مضاعفی را بر کارگران زندانی آغاز نموده و تشدید بی امان سرکوب را در دستور کار خود قرار داده است. از طرف دیگر طبقه‌ی کارگر نیز برای مقابله با تعرضات بی‌امان رژیم، خود را آماده و متشکل می‌سازد و در اولین اقدام خواهان آزادی نمایندگان خود در کمیته‌ی هماهنگی از جمله غالب حسینی، خالد حسینی، بهزاد فرج‌الهی، وفا قادری، علی آزادی و حامد محمودنژاد شده است.

ما ضمن دفاع از مطالبات برحق کارگران ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی به ویژه کارگران و فعالین کارگری هستیم و در این رابطه از نیروهای مترقی کشورهای مختلف دعوت می‌کنیم که از مبارزات کارگران زندانی ایران حمایت نموده و به هر طریق ممکن فریاد همبستگی خود را به گوش مردم جهان برسانند.

شورای فعالین سوسیالیست و آزادی‌خواه – هامبورگ

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – هامبورگ

حزب رنجبران ایران

شبکه همبستگی کارگران ایران

POST A COMMENT.