نگرانی های خامنه ای و دادن چک سفید به سپاه پاسداران

kar_logo01سخنرانی خامنه ای در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران از جمله سخنرانی های او در هفته های اخیر بود که به نوعی بازتاب دهنده التهاب و نگرانی های خامنه ای از وضعیت جمهوری اسلامی و کل نظام در موقعیت کنونی و دوران پس از مرگش است. او در همین سخنرانی که روز چهارشنبه ۲۵ شهریور در جمع فرماندهان سپاه برای آنان موعظه کرد، آشکارا گفت: آن ها [دشمنان] منتظر نشسته اند و وعده می دهند که ده سال بعد، ایران، آن ایران نیست و دیگران هم کاری نمیکنند! نباید گذاشت این فکر و این امید شیطانی در دل دشمن پا بگیرد؛ باید آنچنان پایه های های انقلاب و فکر انقلابی در این جا مستحکم باشد که مردن و زنده بودن این و آن و زید و عمرو، تاثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذارد.
خامنه ای پیش از این در سخنرانی ۱۸ شهریور خود نیز با ورود به موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان و با تاکید بر این امر که: “نظارت شورای نگهبان، استصوابی است و شورای نگهبان مراقبت می کند که اگر به علت برخی کوتاهی ها، افراد بی صلاحیت به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات شده اند، جلویش را بگیرد”، به شکل دیگری نگرانی خود را از روند سیاسی جامعه و احیانا بهم خوردن توازن قوا به نفع جناح‏های رقیب درمجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری بیان کرد.
رهبر جمهوری اسلامی که بقا و استمرار حکومت خود را در استبداد مطلقه ولایت فقیه و مجموعه نهادهای انتصابی خود می داند، از هم اکنون با دادن اختیارات بی حد و حصر به نهادهای انتصابی زیر مجموعه خود بر این تلاش است تا به زعم خود اجازه ندهد “حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی” تبدیل شود.
بر کسی پوشیده نیست است، که از میان مجموعه ارگان های نظام جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی، شورای نگهبان و سپاه پاسداران از جمله کلیدی ترین نهادهای حکومتی هستند که مستقیما زیر نظر خامنه ای فعالیت می کنند. افراد و مسئولان این نهادها نه تنها جملگی از طرف شخص خامنه ای منصوب می شوند، بلکه این نهادهای انتصابی در پروسه عمل و روند انجام وظایف و کارهای اجرایی شان نیز به جز شخص خامنه ای به هیچ کس و هیچ ارگان دیگری پاسخگو نیستند. نهادهای انتصابی فوق، به رغم اینکه تاکنون از قدرت و اختیارات بسیار بالایی در سرکوب مخالفین نظام و حذف منتقدین رهبری برخوردار بوده اند و عملا بجز اجرای منویات خامنه ای فکر دیگری در سر نداشته و ندارند، با این وجود رهبر حکومت اسلامی در وضعیت کنونی در صدد است تا آنجا که برایش امکان دارد بر قدرت و اختیارات نهادهای منصوب خود در سرکوب مخالفین نظام و منتقدین رهبری باز هم بیفزاید.
او که در سخرانی پیشین خود عملا بیش از گذشته دست شورای نگهبان را باز گذاشت تا به هر طریق ممکن از ورود افراد “بی صلاحیت” به انتخابات خبرگان رهبری و مجلس اسلامی جلوگیری کند، اینبار در دیدار با فرماندهان سپاه و تاکید بر “قدرت میدانی ” سپاه و گسترش و تعمیق این قدرت در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی، بار دیگر و اینبار به صورت آشکارتر پیام خود و دارو دسته اش را به جناح مقابل داد. ولی فقیه حکومت اسلامی با باز گذاشتن دست سپاه پاسداران در تمام امور حکومتی از جمله رصد کردن و شناسایی عناصر “بی بصیرت”، “فتنه گر” و افراد “ضعیف النفس” درون نظام و جلوگیری از ورودشان به “مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی” یک بار دیگر نگرانی عمیق خود را از وضعیت حال و آینده حکومت اسلامی بازتاب داد.
خامنه ای با اشاره به نقش “پاسداری” سپاه و اینکه “یکی از ابعاد مفهومی پاسداری این است که انقلاب مورد تهدید است”، بر کار سپاه در رصد کردن جریانات داخلی و مسائل بین المللی بیش از پیش تاکید کرد و گفت: “اینجا شخص مطرح نیست؛ تهدید وجود دارد نسبت به انقلاب؛ رصد دائمی باید بکنید. بخش های اطلاعاتی سپاه و هرآنچه پهلو می زند به مسائل اطلاعاتی سپاه، ناظر به این معنا است.” او با بیان اینکه تاکنون این سپاه پاسداران بوده است که نظام را حفظ کرده و بعد از این نیز همین سپاه است که نظام را حفظ خواهد کرد و هر اتفاقی هم که بیفتد سپاه پاسداران پایش در وسط است ضمن بیان نگرانی اش از شرایط سیاسی موجود جامعه، به روشن ترین وجه ممکن جناح مقابل خود را از طریق قدرت میدانی سپاه پاسداران تهدید کرد
توجه به همین دو سخنرانی خامنه ای، یعنی اصرار او در باز گذاشتن دست شورای نگهبان جهت نظارت استصوابی و نیز تاکید او بر نقش اطلاعاتی سپاه در شناسایی تهدیدهای داخلی و خارجی به روشنی، سیاست کنونی خامنه ای و به تبع آن سیاست نظام و نهادهای تحت امر او را در حال و آینده بازتاب می دهد. خصوصا که هر دو سخنرانی خامنه ای بعد از سخنان حسن روحانی و موضع گیری های او در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان و نقش پاسداری سپاه از نظام جمهوری اسلامی بیان شد. چرا که موضع روحانی هم در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان و هم در مورد نقش سپاه پاسداران در پاسداری از جمهوری اسلامی، کاملا خلاف نظر خامنه ای بود و این یعنی تقابل حسن روحانی و مجموعه طرفداران او با خامنه ای و جناح به اصطلاح اصولگرایان برای سهم خواهی بیشتر جهت ورود کاندیداهای آنان به انتخابات فرمایشی مجلس خبرگان و شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری. درست به لحاظ حساسیت انتخابات پیش رو برای جناح های درون نظام است که خامنه ای به بهانه دفاع از نظام اسلامی و ناکام گذاشتن انتظار دشمن از تبدیل ” حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی” بر قدرت گیری بیشتر نهادهای منصوب خود از جمله شورای نگهبان و سپاه پاسداران تاکید و پافشاری دارد.
پوشیده نیست که تاکید خامنه ای بر گسترش ابعاد قدرت اجرایی و سرکوبگری نهادهای تحت امر او خصوصا تاکید بر نظارت استصوابی شورای نگهبان، هرگز نمی تواند جهت مقابله با مخالفین نظام باشد. چرا که اولا در سرکوب مخالفین نظام، سازمان های سیاسی، نیروهای چپ و کمونیست و سرکوب کارگران مبارز و فعالین کارگری کلیت نظام با هم هماهنگ بوده و هیچ مشکل و تقابلی هم با یکدیگر ندارند. دوما، نیروهای انقلابی و مخالف نظام هرگز توهمی به انتخابات فرمایشی این نظام نداشته و علاوه بر این همواره بر تحریم خیمه شب بازی های انتخاباتی رژیم تاکید داشته اند. پس نگرانی خامنه ای که از هم اکنون در دادن چک سفید به سپاه پاسداران و افزایش قدرت استصوابی شورای نگهبان تجلی یافته است، چیزی نیست جز هراس وی از بهم خوردن توازن قوا به سود جناح های رقیب خویش در مجلس خبرگان در اسفندماه سال جاری و به تبع وضعیت موجود، موضوع فوق همچنین می تواند بازتاب دهنده نگرانی های شدید خامنه ای از اتفاقات بعد از مرگش هم باشد.
در واقع خامنه ای در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران، برای فائق آمدن بر نگرانی ها و اطمینان بخشیدن به دارودسته حکومتی اش از وضعیت جامعه و آینده نظام اسلامی، با زبان بی زبانی بر ماهیت وجودی این نظام به عنوان حکومت اسلامی و اختیارات بیشتر سپاه و میلیتاریسم بیشترتاکید کرد. به بیان دیگر خامنه ای با تقویت نهادهای انتصابی زیر نظر خود و با بیان اینکه “تبدیل انقلاب به جمهوری اسلامی؛ اصلا قابل تبدیل نیست” آنچه را که مصباح یزدی و پاره ای از فقهای شورای نگهبان سال ها بر آن تاکید داشتند و مشروعیت نظام را نه بر پایه وجه جمهور و به اصطلاح رای مردم، که بر پایه رای و نظر ولی فقیه تاکید داشتند، باردیگر مهر تایید زد .
نکته دیگری که خامنه ای بر آن تاکید داشت و با بیان آن بخش دیگری از نگرانی خود را در معرض دید عموم گذاشت، روند فرهنگی و سیاسی جامعه و یا به زعم خود او “رخنه و نفوذ فرهنگی” است. او با بیان اینکه، “دشمن سعی می کند در زمینه فرهنگی، باورهای جامعه را دگرگون کند؛ اختلال و رخنه در آن ها به وجود آورد”، بر نقش سپاه در این عرصه هم تاکید کرد و دست سپاه را در سرکوب جامعه و بگیر و ببند فعالان جنش های اعتراضی بیش از گذشته باز گذاشت.

در واقع آنچه را که ولی فقیه جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران بیان کرد، عمق نگرانی های او از روند سیاسی جامعه، تغییرات احتمالی توازن قوای سیاسی درون نظام، کشمکش های پیش روی جناح های هیئت حاکمه و خصوصا سهم خواهی بیشتر جناح روحانی – رفسنجانی از وضعیت پیش آمده پس از توافقات برجام است.
مهم‏تر از همه اما تشدید تضادهای جامعه و بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‏ست که بعد ازتوافقات برجام نه تنها تخفیف نیافته بلکه پیوسته تشدید شده اند.حلقه های بحران های داخلی که هرروز بر گلوی رژیم سرمایه داری حاکم، تنگ و تنگ‏تر می‏شود باضافه بحرانهای منطقه ای وفرامنطقه ای، کل نظام و رهبر آن را به شدت نگران ساخته است. بیش ازدوسال ازبه‏ قدرت رسیدن حسن روحانی گذشته است اما هیچ‏یک از وعده ها یا مطالبات گوناگون توده های مردم اعم از کارگران، معلمان، پرستاران و دیگراقشار زحمتکش برآورده نشده است. روحیه اعتراضی درمیان کارگران و دیگراقشار مردم زحمتکش به سرعت درحال افزایش است. لذا، مجموعه شرایط موجود خامنه ای را بر آن داشته تا از هم اکنون و جهت پیشگیری از وقوع اتفاقی که برای کل نظام چالش برانگیزاست براختیارات نامحدود سپاه و میلیتاریسم بیشتر تأکید کند و با دادن چک سفید به نهادهای انتصابی تحت امرش بر نگرانی های خود و دار و دسته اش در وضعیت کنونی و شرایط پیش رو فائق آید.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۲ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.