نوروز آمد، اما برای کارگران و زحمتکشان شادی نیاورد

بهار به دوره نهفتگی خود پایان داد، زمستان تیره و سرد را پس زد، کوه و دشت و صحرا را به سبزه و گل و گیاه آراست.

بنفشه کوچک در میان سبزه‌زارها تلاش می‌کند قد بکشد تا خورشید را در آسمان آبی بهاری ببیند، گل میخک زرد ریسه می‌رود.

هزاران پری خورشید کوچک روی دانه‌های شبنم بهاری نشسته بر سبزه و گیاهان در رقصند.

در شهرها تفنگ و گل و گندم بکار است، مردم ستمدیده از جور و ظلم رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، هم‌چنان در اضطراب و نگران از زندگی محنت‌زده خود در تکاپوی فراوان اما بی‌حاصل هستند.

هرچه بیشتر تلاش می‌کنند، هرچه بیشتر جان می‌کنند، کمتر از عهده زندگی و امرارمعاش روزانه خود برمی‌آیند.

دیگر شادی و آسایش سال‌به‌سال برای یک‌بار و برای یک‌شب هم به خانه طبقات محروم و زحمتکش وارد زندگی آنان نمی‌شود.

کارگران تعمیر خانه و ساختمان، کارگران نقاش ساختمان، کارگران نظافت‌چی و خدماتی، کارگران کاغذدیواری کار، کلیت بزرگ کارگران ساختمانی که در سال‌های گذشته در چنین روزهایی موفق می‌شدند کاری پیدا کنند، و با فروش نیروی کار ارزان خود، اندکی ناچیز خرد و ریز اولیه به خانه‌های خود بیاورند، کسادی امسال آنان را جلوی خانواده، زن و فرزندان خود شرمگین کرده.

اغلب مراکز کارگری، تولیدی، صنایع، ناتوان از پرداخت حقوق و مزایای عقب‌مانده کارگران هستند. حقوق‌ها نصف و نیمه پرداخت‌شده، بعضی از ادارات، سازمان آب و برق اهواز بخشی از حقوق کارکنان خود را به‌صورت جنسی و کالایی پرداخت کرد.

خرید نوروزی اکثریت بزرگ مردم، محدود به خرید مقدار کمی لباس کودکان می‌شود. احیاناً، خرید آجیل نامرغوب، تهیه مرغ و تخم‌مرغ و پنیری برای شب و روز عید خانواده.

کارگران و زحمتکشان، محرومین بی‌چیز آواره، برای رهایی از وضعیت فلاکت‌بار موجود فقط یک‌راه پیش‌رو دارند: “انقلاب”. چاره درد کارگران و زحمتکشان و همه مردم تهیدست فقیر، انقلاب اجتماعی به رهبری طبقه کارگر است.

ما، نوروز و فرارسیدن بهار را به همه کارگران، زحمتکشان، سازمان‌ها و فعالین عملی و کوشندگان رهایی طبقه کارگر شادباش میگوییم.

۲۸/ ۱۲/ ۱۴۰۲

زنده باد سوسیالیسم و انقلاب

نابود باد سرمایه‌داری جهانی و رژیم جمهوری اسلامی

هسته کارگری حمید اشرف – فعالان کارگری جنوب

POST A COMMENT.