نقش اعتصاب عمومی سیاسی در روند سرنگونی جمهوری اسلامی

اکنون دیگر همگان می‌پذیرند که جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین بحران سیاسی تمام دوران حیات خود روبروست. ابعاد و ژرفای این بحران تا به آن حد است که حتی هیئت حاکمه نیز به واقعیت وجودی آن اعتراف می‌کند و جناح‌های هیئت حاکمه هر یک به شیوه خود راه‌حلی برای مهار آن و نجات رژیم ارائه می‌دهند. بااین‌وجود، به‌رغم تلاش‌های هیئت حاکمه و استفاده از سیاست‌ها و تاکتیک‌های مختلف، بحران تداوم‌یافته، پیوسته ژرف‌تر شده و ابعاد بازهم وسیع‌تری به خود گرفته است…

متن کامل نشریه کار شماره ۳۳۱ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.