نشست مشترک رهبری حزب کمونیست ایران و سازمان فدائیان (اقلیت)

روز چهارشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ برابر با ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۲ جلسه ای مشترک بین نمایندگان کمیته اجرایی سازمان فدائیان (اقلیت) و کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران برگزار شد.

دستور این جلسه بررسی  اوضاع سیاسی ایران بعد از سر کار آمدن روحانی  و نقش و وظایف کمونیست‌ها در این اوضاع بود. طرفین بعد از ارائه تبیین‌های خود، درباره تغییراتی که در اوضاع به وجود آمده بحث و تبادل نظر کردند. در این بخش از بحث از جمله تاکید شد که رژیم جمهوری اسلامی در واهمه از خیزش کارگران و زحمتکشان جامعه و زیر  فشار بحران اقتصادی و تحریم‌ها می‌خواهد به قدرت‌های امپریالیستی امتیازاتی بدهد، اما در برابر مطالبات کارگران و عموم مردم ایران به هیچ وجه حاضر به عقب‌نشینی نشده است. با وجود این، با توجه به بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی جاری قادر نخواهد بود به اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی که بخش مهمی از توده‌های مردم را در وضعیت فلاکت‌باری قرار داده است سروسامان دهد و از همین رو زمینه مساعدی برای گسترش جنبش‌های اجتماعی و به ویژه جنبش کارگری با طرح مطالبات اقتصادی و سیاسی وجود دارد. رشد این جنبش همچنین فرصت مناسبی برای تقویت تشکل‌یابی طبقاتی کارگران را فراهم می‌سازد و  این روندی است که باید فعالانه از طرف ما تقویت شود.

در ادامه، درباره نقش و وظیفه نیروهای کمونیست و چپ در اوضاع خطیر سیاسی کنونی بحث شد و در آن طرفین بر ادامه تلاش برای شکل‌گیری یک آلترناتیو کارگری و سوسیالیستی در جامعه ایران و غلبه بر پراکندگی صفوف نیروهای چپ و کمونیست تاکید نمودند و اظهار امیدواری کردند که جلسات دو جانبه و چندجانبه برای تقویت هم‌نگری و همکاری‌های مشترک در سطوح مختلف ادامه یابد.

در این جلسه همچنین پاره‌ای از نکات در مورد اوضاع کردستان و مسئله کرد در منطقه مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست همچنین قرار بر این شد که این نوع دیدارها و گفتگوها در آینده نیز به منظور بحث و تبادل نظر و همکاری‌های بیشتر ادامه یابد.

هیئت نمایندگی کمیته اجرائی سازمان فداییان (اقلیت)
هیئت نمایندگی کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران

پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۸ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.