نشریه کار سال ۱۳۹۴ – از شماره‌ ۶۹۰ تا ۷۱۳

کار شماره ۶۹۰ – نیمه اول فروردین ۱۳۹۴

کار شماره ۶۹۱ – نیمه دوم فروردین ۱۳۹۴

کار شماره ۶۹۲ – نیمه اول اردیبهشت ۱۳۹۴

کار شماره ۶۹۳ – نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴

کار شماره ۶۹۴ – نیمه اول خرداد ۱۳۹۴

کار شماره ۶۹۵ – نیمه دوم خرداد ۱۳۹۴

کار شماره ۶۹۶ – نیمه اول تیر ۱۳۹۴

کار شماره ۶۹۷ – نیمه دوم تیر ۱۳۹۴

کار شماره ۶۹۸ –  نیمه اول مرداد ۱۳۹۴

کار شماره ۶۹۹ – نیمه دوم مرداد ۱۳۹۴

کار شماره ۷۰۰ – نیمه اول شهریور ۱۳۹۴

کار شماره ۷۰۱ – نیمه دوم شهریور ۱۳۹۴

کار شماره ۷۰۲ – نیمه اول مهر ۱۳۹۴

کار شماره ۷۰۳ – نیمه دوم مهر ۱۳۹۴

کار شماره ۷۰۴ – نیمه اول آبان ۱۳۹۴

کار شماره ۷۰۵ – نیمه دوم آبان ۱۳۹۴

کار شماره ۷۰۶ – نیمه اول آذر ۱۳۹۴

·         خطرات بزرگ‌تری در کمین مردم خاورمیانه است

·         بخشنامه دادگستری خوزستان، التیماتوم سرمایه به طبقه کارگر

·         شصت و دو سال پس از ۱۶ آذر سال ۳۲

·         پاسخ به خشونت و تبعیض علیه زنان، مبارزه است

·         یادداشت‌های سیاسی: بابک زنجانی آئینه‌ای تمام قد در مقابل جمهوری اسلامی، نظام سرمایه داری علیه طبیعت

کار شماره ۷۰۷ – نیمه دوم آذر ۱۳۹۴

·         جهانی پر از بحران‌، جنگ و ناامنی

·         کارگران پتروشیمی، پیشتازان پرولتاریای صنعتی

·         بحرانی به نام زندان

·         اجلاس ریاض، اهداف و چشم انداز آن

·         یادداشت‌های سیاسی: اخراج پرستاران با وجود کمبود نیروی پرستار!، شکافتن بخیه های کودک در اوج “تحول سلامت“!

  • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌های سازمان

کار شماره ۷۰۸ – نیمه اول دی ۱۳۹۴

·         تشدید نزاع های درونی هیئت حاکمه و تاثیر آن بر انتخابات اسفند ماه

·         برای کارگران این بحران تنها یک راه حل دارد

·         خامنه‌ای، خلافت اسلامی و امپریالیسم آمریکا

·         جنبش کردهای ترکیه برای برقراری خودمختاری

·         یادداشت‌های سیاسی: سوانح کار یا قتل عمد کارگران؟، نقش رژیم جمهوری اسلامی در افزایش قربانیان آنفولانزای خوکی

  • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌های سازمان

کار شماره ۷۰۹ – نیمه دوم دی ۱۳۹۴

·         تلاش سیاستمداران اروپایی برای نقض حقوق پناهندگی

·         بخش پیشرو طبقه کارگر، راه تشکل‏یابی را به کارگران نشان داد

·         جمهوری اسلامی و بحران های سیاست خارجی

·         تاریکخانه قراردادهای مخفی

کار شماره ۷۱۰ – نیمه اول بهمن ۱۳۹۴

·         روزی که ستمدیدگان علیه ستمگران بپا خاستند

·         بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد حماسه سیاهکل – این‌گونه ماندگار شد سیاهکل!

·         اصلاح طلبان” و گرایش “اصلاح طلبی” نماد فریب مردم در تحکیم جمهوری اسلامی

·         بازگشت “قهرمان” سرمایه‌داران ایران از فرنگ

·         گزارش آکسفام، اعترافی از سوی نظام سرمایه‌داری

  • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌های سازمان

کار شماره ۷۱۱ –  نیمه دوم بهمن  ۱۳۹۴

·         معنای انتخابات در جمهوری اسلامی

·         اطلاعیه سازمان: مضحکه انتخابات رژیم را تحریم کنیم!

·         دستمزد کارگران باید بالاتر از خط فقر باشد

·         بحران سوریه و فرایند مذاکرات “صلحی” بدون امید

·         دو گزارش از برگزاری مراسم بزرگداشت سیاهکل

·         روحانی نماد تحجر و توحش دولت دینی زن‌ستیز

·         بحران بیکاری و وعده‌های دروغین روحانی

·         گرامی باد نوزده بهمن چهل وپنجمین سالگرد حماسه سیاهکل

·         در چهل و پنجمین سالروز حماسه سیاهکل مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را تشدید کنیم

کار شماره ۷۱۲ –  نیمه اول اسفند  ۱۳۹۴

·         معجزه‌ای رخ نخواهد داد، استبداد پابرجاست

·         گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن – سوسیالیسم یگانه راه برای برابری

·         گر بدین سان زیست باید پاک…- (درگرامی‏داشت ۲۵ اسفند روز جان‌باختگان فدائی)

·         حداقل دستمزد وکارزاری که تجسم اتحاد طبقاتی‏ست

·         روستایی که تمام مردانش اعدام شده اند

  • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌های سازمان

کار شماره ۷۱۳ –  نیمه دوم اسفند  ۱۳۹۴

·         بهاری دیگر باید

·         کارنامه “درخشان” جمهوری اسلامی در سالی که گذشت

·         اطلاعیه سازمان: دیگر گرسنگی بس است!

·         هفت‌تپه؛ پایان یک دوره، آغازدوره‏ ی جدیدی از مبارزه طبقاتی

·         قاچاقچیان و باندهای واقعی، حاکم و در قدرت‌اند

·         ابعاد فاجعه بار خودکشی

POST A COMMENT.