آرشیو نشریه کار سال ۱۳۸۴ – از شماره ۴۵۰ تا ۴۷۳

کار شماره ۴۵۰ – نیمه اول فروردین ۱۳۸۴

 • چشم‌اندازی نوین برای مبارزه‌ای رادیکال‌تر
 • بودجه سال ۱۳۸۴ و نتایج آن
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۴۵)
 • ونزوئلا و برزیل، دو تجربه در آمریکای لاتین
 • ایران خودرو و یک پیروزی دیگر
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان

کار شماره ۴۵۱ – نیمه دوم فروردین ۱۳۸۴

 • تشتت درونی جناح‌های رژیم در آستانه انتخابات فرمایشی
 • چپ رادیکال و سوسیالیستی و “کمیته پی‌گیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در ایران”
 • رامسفلد برای ابلاغ دستورات جدید آمریکا، وارد بغداد شد
 • تجلیل بورژوازی جهانی از ارتجاع و خرافات
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۴۶)
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۵۲ – نیمه اول اردیبهشت ۱۳۸۴

 • اول ماه مه روز کارگر است، کارگر! به پیش!
 • در اول ماه مه فریاد می‌زنیم:  زنده باد همبستگی جهانی کارگران – زنده باد سوسیالیسم – کار – نان – آزادی – حکومت شورائی
 • “انتخابات” و “تحولات بنیادی” به شیوه جمهوری خواهان
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۴۷)
 • سرود همبستگی
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۵۳ – نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۸۴

 • انتخابات فرمایشی، ورشکستگی سیاسی رژیم را عریان‌تر می‌کند
 • اول ماه مه؛ تثبیت حضور پر قدرت کارگران
 • کودکان کار
 • تو دهنی به رفسنجانی و شلیک بر شقیقه خانه کارگر
 • گزارشی از مراسم اول ماه مه در چند کشور جهان
 • قانون اساسی اتحادیه اروپا؛ ارتجاعی و در خدمت نظام سرمایه‌داری
 • بالا رفتن قیمت نفت، نرخ تورم و خیمه شب بازی حکومت
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۴۸)
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۵۴ – نیمه اول خرداد ۱۳۸۴

 • «انتخابات» ریاست جمهوری و عمیق‌تر شدن بحران درونی حکومت، تحریم انتخابات، اعلان جنگ به حکومت است

مبارزه برای سرنگونی آن را تشدید کنیم

 • جنبش کارگری با گامهای استوار پیش می‌رود و نقش خود را در عمل نشان می‌دهد
 • کاندیداتوری رفسنجانی: امید حکومت اسلامی به آینده یا بن بست
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۴۹)
 • “آمریکا پوشالی‌ست، ویتنام گواهی‌ست”
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۵۵ – نیمه دوم خرداد ۱۳۸۴

 • “نه” فرانسه، اروپا را نجات داد
 • تحریم انتخابات و تشدید مبارزه برای برچیدن بساط رژیم جمهوری اسلامی
 • انفجار بمب در اهواز و تهران
 • جهان دیگری ممکن است، تلاش ما سازنده‌ی آن است
 • طبقه کارگر ایران اقدام بی‌شرمانه آی ال او را شدیدا محکوم می‌کند
 • دو سال پس از سرکوب خونین، جنبش توده‌ای برای ملی سازی نفت و گاز در بولیوی از سر گرفته شد
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۵۰)
 • ستون مباحثات: مسئله ملی، ضرورت یا مذهب
 • سایه‌ی ولی فقیه بالای سر “جبهه دموکراسی و حقوق بشر”
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۵۶ – نیمه اول تیر ۱۳۸۴

 • “انتخابات” رئیس جمهوری اسلامی، نتیجه و چشم‌انداز
 • عراق، دروازه “خاورمیانه بزرگ”
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۵۱) (تونی کلیف)
 • پتک است خون من در دست کارگر
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۵۷ – نیمه دوم تیر ۱۳۸۴

 • کشتار بی‌رحمانه مردم بی دفاع
 • جناح غالب و مغلوب، هر دو ورشکستگی سیاست اقتصادی‌شان را جار می‌زنند
 • پیرامون خروج راه کارگر از ائتلاف سه جانبه و انحلال “اتحاد عمل برای دمکراسی”
 • اجلاس ۸ نفری که برای ۶ میلیارد انسان تصمیم می‌گیرند
 • جنبش دانشجوئی: گذار از لیبرال رفرمیسم به رادیکالیسم
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۵۲)
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۵۸ – نیمه اول مرداد ۱۳۸۴

 • تلاش جمهوری اسلامی برای تقویت ارتجاع حاکم بر عراق
 • جرقه‌ای که در مهاباد به حریق تبدیل شد
 • از میان نشریات: ژورنالیسم و خیالبافی
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۵۳)
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۵۹ – نیمه دوم مرداد ۱۳۸۴

 • سرانجام یک مناقشه‌ی بی فرجام
 • به یاد قربانیان جنایت امپریالیسم آمریکا در هیروشیما و ناگازاکی
 • اعتلاء جنبش توده‌ای در کردستان
 • آغاز دور جدید تجارت انسان
 • دهه ۶۰ و زندان‌های جمهوری اسلامی
 • اخباری از ایران
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۶۰ – نیمه اول شهریور ۱۳۸۴

 • کابینه جدید و شعار توخالی عدالت
 • نگاهی کوتاه از زمستان ۵۷ تا کشتار تابستان ۶۷
 • دهه ۶۰ و زندان‌های جمهوری اسلامی
 • مبارزه برای پایان دادن به تاراج منابع نفت در اکوادور
 • از “موزه‌ی ابزار شکنجه و مرگ” آلمان تا شکنجه‌گاه‌های ایران
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۵۴)
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۶۱ – نیمه دوم شهریور ۱۳۸۴

 • توفان کاترینا و چهره کریه سرمایه‌داری در آمریکا
 • وزیر کار احمدی نژاد در تدارک تعرض به کارگران است
 • خاوران سمبل ایستادگی در مقابل ستمگران
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۵۵)
 • خانواده: سرپناهی در یک دنیای سنگدل؟
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۶۲ – نیمه اول مهر ۱۳۸۴

 • تصویب قطعنامه‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی
 • وزیر کار احمدی نژاد و قانون کار
 • مرگ ۱۱ کارگر معدن و افزایش وحشتناک حوادث ناشی از کار
 • اینجا بهشت سرمایه‌داران است، اینجا جهنم کارگران است، اینجا دوبی است
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۵۶)
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۶۳ – نیمه دوم مهر ۱۳۸۴

 • تشدید اختلاف و تعمیق بحران حکومتی
 • بحرانی‌تر شدن اوضاع سیاسی عراق و چشم‌انداز گسترش درگیری‌ها
 • تداوم اعتصابات و تظاهرات میلیونی کارگری در فرانسه
 • زندگی کودکان در آئینه‌ی آمار- به بهانه روز جهانی کودک
 • خاطره‌ی رفیق حامد شهیدیان گرامی باد
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۵۷)
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۶۴ – نیمه اول آبان ۱۳۸۴

 • نقش جنبش کارگری، در روند تحولات سیاسی ایران
 • زنده باد اکتبر! زنده باد حکومت شوراها! (به مناسبت هشتاد و هشتمین سالگرد انقلاب اکتبر)
 • اردوی کار قربانی اصلی نابسامانی‌های اجتماعی
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۶۵ – نیمه دوم آبان ۱۳۸۴

 • بحران در مناسبات جمهوری اسلامی با دول غربی ادامه خواهد داشت
 • چرا فرانسه شعله‌ور شده است؟
 • یک ارزیابی از عملکرد “اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ”
 • تجربه “کمیته پی‌گیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری” و یک درس مهم
 • احکام صادره علیه دستگیر شدگان اول ماه مه سقز را محکوم می‌کنیم و خواستار لغو آن هستیم
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۵۸)
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۶۶ – نیمه دوم آذر ۱۳۸۴

 • رأی عدم اعتماد مجلس ارتجاع و مهار “حزب نامرئی”
 • جمهوری اسلامی و منازعه با اروپا و آمریکا
 • بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو: ۱۶ آذر، سمبل مبارزات جنبش دانشجوئی علیه امپریالیسم و ارتجاع
 • آلمان و کابینه ائتلافی
 • سمیناری در گرامی‌داشت هشتاد و هشتمین سالگرد انقلاب اکتبر
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۶۷ – نیمه اول آذر ۱۳۸۴

 • عناصر بالقوه یک بحران بزرگ در خاورمیانه
 • چرا سازمان ما از “اتحاد انقلابی” خارج شد
 • فریبکاری هسته‌ای
 • به یاد پوینده و مختاری
 • مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (۵۹)
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۶۸ – نیمه اول دی ۱۳۸۴

 • جایگاه اعتصاب شرکت واحد در روند تکامل جنبش کارگری
 • یکه تازی حزب بی نام و نشان رئیس جمهور
 • آکسیون‌های تشکیلات خارج کشور سازمان در حمایت از مبارزات کارگران شرکت واحد
 • دستگاهی که سر تا پا غرق در فساد است
 • دفاع از حقوق کارگران یک وظیفه است
 • نگاهی به ابلاغیه‌ی اخیر دولت به سازمان “صدا و سیما” و چرایی آن
 • چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی علیه زندان‌های انفرادی
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۶۹ – نیمه دوم دی ۱۳۸۴

 • مناقشه اتمی، بن بستی در بن بست!
 • بودجه سالانه، ابزاری برای توزیع مجدد درآمد ملی به نفع سرمایه‌داران
 • جنجال بر سر “جمهوریت” چیزی که وجود ندارد
 • درسی از یک اعتصاب
 • اخباری از ایران

کار شماره ۴۷۰ – نیمه اول بهمن ۱۳۸۴

 • از انقلاب همگانی و عموم خلقی ۵۷ تا انقلاب کارگری که در راه است
 • نبرد سیاهکل، سمبل پایداری و از خود گذشتگی کمونیست‌ها در مبارزه
 • دو اطلاعیه از سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه خطاب به مردم ایران و کارگران جهان
 • “انتخابات پارلمانی” در عراق و سکوت معنی دار رسانه‌های امپریالیستی
 • پیروزی انتخاباتی حماس، شکستی برای آزادی
 • روز شمار شرکت واحد
 • بولیوی بعد از انتخابات
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۷۱ – نیمه دوم بهمن ۱۳۸۴

 • نتایج ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت
 • اعتصاب کارگران شرکت واحد؛ کاستی‌ها، تجارب و راه کارها
 • ماهیت منازعه بر سر کاریکاتورها
 • اخباری از ایران
 • اخبار کارگری جهان
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۷۲ – نیمه اول اسفند ۱۳۸۴

 • دستمزدهای کارگری، مرز خط مرگ و نابودی!
 • کنفرانس دهم سازمان برگزار شد
 • قطعنامه‌های کنفرانس دهم سازمان
 • پیام شرکت کنندگان در کنفرانس دهم سازمان فدائیان (اقلیت) به:

کارگران ایران

زنان کارگر و زحمتکش و ستمدیده به مناسبت ۸ مارس

زندانیان سیاسی و خانواده‌های جانباختگان فدائی و همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم

رفقای هوادار و فعالین سازمان

 • مراسم بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد سیاهکل

کار شماره ۴۷۳ – نیمه دوم اسفند ۱۳۸۴

 • عواقب احتمالی منازعه دولت آمریکا و جمهوری اسلامی
 • سال نو را به مردم زحمتکش ایران تبریک می‌گوئیم
 • نگاهی به مبارزات کارگری طی یک ماه گذشته
 • تظاهرات زنان به مناسبت روز جهانی زن در تهران سرکوب شد
 • اعدام، سلاحی برای سرکوب و اختناق
 • لبخند بزن!
 • سلام من شما را باد
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

POST A COMMENT.