نشریه کار سال ۱۳۷۴ – از شماره‌ ۲۷۶ تا ۲۸۷

کار شماره ۲۷۶ – فروردین ۱۳۷۴

 • مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا وخیم‌تر می‌شود
 • سوانح ناشی از کار بیداد می‌کند
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به مناسبات اول ماه مه
 • فرخنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین‌المللی کارگران !
 • فلاکت اقتصادی و استثمار و غارت امپریالیستی
 • اخبار و گزارشات
 • از میان نشریات
 • حزب کمونیست کارگری شماره دو!
 • تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری (۲)
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)-۱۳۷۴/۱/۱۵
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) – ۱۳ فروردین ۱۳۷۴
 • یاداشت‌های سیاسی
 • سرکوب زحمتکشان کرد توسط ارتش ترکیه
 • اوضاع سیاسی افغانستان پیچیده‌تر می‌شود
 • پاسخ به سؤالات

کار شماره ۲۷۷ – اردیبهشت ۱۳۷۴

 • تداوم اعتراضات و چشم انداز اعتلاء اشکال مبارزاتی توده‌ها
 • رفسنجانی از خدمات جمهوری اسلامی به کارگران سخن می‌گوید!
 • تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری (۳)
 • پشت سر “نوید” دهندگان به فراگیر شدن “مقاومت” چه کسانی ایستاده‌اند؟
 • ائتلاف بزرگ “دمکرات” شدگان چگونه و با چه کسانی؟
 • مجاهدین بعد از موضعگیری وزارت خارجه آمریکا
 • سال‌هاست که مردم به شما نه گفته‌اند!
 • حزب توده، حزب دروغ و تحریف!
 • شرایط کار کودکان و نوجوانان در دانمارک
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)- ۱۳۷۴/۱/۱۸
 • اطلاعیه: تصمیم شرم‌آور اتحادیه اروپا را محکوم می‌کنیم!
 • سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
 • اطلاعیه های مشترک حزب دمکرات کردستان ایران ، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • اول ماه مه را به کارگران تبریک می‌گوئیم!
 • رژیم زحمتکشان اکبرآباد را از زمین و هوا به گلوله بست!
 • دومین اطلاعیه مشترک پیرامون حوادث اکبرآباد
 • برای نجات جان دستگیر شدگان تظاهرات اکبرآباد که زیر شکنجه و در خطر اعدام می‌باشند با تمام توان بکوشیم
 • اخبار و گزارشات کارگری جهان
 • گزارش آکسیون‌های اعتراضی در خارج از کشور در محکومیت کشتار و سرکوب
 • زحمتکشان اکبرآباد
 • یاداشت‌های سیاسی
 • پیام جمهوری اسلامی به امپریالیسم آمریکا
 • سرکوبگران تشجیع می‌شوند، مزدوران عربه می‌کشند
 • اعتراف تکان دهنده

کار شماره ۲۷۸ – خرداد ۱۳۶۸

 • چشم انداز تشدید از هم گسیختگی و فلاکت اقتصادی
 • چه کسانی کار مفید اجتماعی انجام می‌دهند؟
 • مصاحبه با فرنسی مالوی عضو کمیته رهبری شین فین
 • اخبار و گزارشات کارگری
 • کمک‌های مالی
 • از میان نشریات
 • کمونیسم در حرف، رفرمیسم در عمل
 • اطلاعیه مشترک
 • انتخابات فرانسه و فرمانروائی مطلق جناح راست
 • یاداشت‌های سیاسی
 • دعوای آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر چیست؟
 • “کاغذهای باطله” و جشنواره مطبوعات

کار شماره ۲۷۹ – تیر ۱۳۷۴

 • مانور نیروهای ضد شورش
 • سران حکومت حقایق را دگرگونه جلوه می‌دهند
 • نقش زن در صنعت و توسعه به روایت جمهوری اسلامی
 • از میان نشریات
 • راه کارگر: نا پیگیر در تمام عرصه‌ها
 • آلترناتیو راه کارگر آلترناتیو بورژوازی‌ست
 • نسخه راه کارگر برای “شکل گیری” سوسیالیسم
 • اقلیت چه می‌گوید؟
 • برنامه عمل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
 • برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورائی
 • اعلامیه‌های مشترک حزب دمکرات کردستان ایران ، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • علیه سنگسار برخیزید!
 • دولت تروریست جمهوری اسلامی باید محکوم شود!
 • تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری (۴)
 • اخبار و گزارشات کارگری
 • یاداشت‌های سیاسی
 • کشمکش برسر فتوای قتل سلمان رشدی
 • جمهوری اسلامی و عراق
 • اعتراض سینماگران به سانسور
 • پاسخ به سؤالات

کار شماره ۲۸۰ – مرداد ۱۳۷۴

 • دما سنج رشد بحران سیاسی
 • فساد فراگیر دستگاه دولتی
 • ابعاد تکان دهنده بیکاری
 • از میان نشریات
 • کدام استراتژی؟ رفرم یا انقلاب؟
 • تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری (۵)
 • نامه یکی از فعالین سابق سازمان مجاهدین
 • اخبار و گزارشات کارگری جهان
 • اطلاعیه: اعتصاب و تحصن کارگران بنز خاور
 • سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(
 • یاداشت‌های سیاسی
 • قانون “انتخابات” قاعده جناح فائقه بورژوازی
 • در حاشیه مصاحبه وزیر کشور حکومت اسلامی
 • وضعیت موجود “مطلوب” چه کسانی است؟
 • “شعله های یک کبریت در انبار باروت”
 • ۱۰ شهریور سالروز کشتار زندانیان سیاسی

کار شماره ۲۸۱ – شهریور ۱۳۷۴

 • شکاف در دستگاه روحانیت و سرنوشت حکومت
 • برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی زنان
 • گندیدگی نظام حاکم و شکست مکرر سیاست‌های اقتصادی
 • از میان نشریات
 • “حزب کمونیست کارگری” مرعوب از انقلاب
 • خلاء قدرت و مسئله توازن قوا
 • محتمل ترین چشم انداز کدامست؟
 • اجتناب ناپذیری جنگ داخلی
 • موعظه استحاله و صلح اجتماعی
 • تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری (۶)
 • اطلاعیه‌های مشترک
 • همبستگی با پناهجویان متحصن در ترکیه
 • سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی
 • حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • جان پناهجویان در خطر است!
 • سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(
 • اخبار و گزارشات کارگری جهان
 • یاداشت‌های سیاسی
 • جناح‌های غالب و مغلوب رژیم سروته یک کرباسند
 • تشدید فعالیت باندهای سیاه
 • مصاحبه‌ای در رابطه با قیام زاپاتیست‌ها

کار شماره ۲۸۲ – مهر ۱۳۷۴

 • آخرین تلاش و آخرین تصفیه
 • اشکال نوین مبارزه کارگری
 • یک ارزیابی از چهارمین کنفرانس جهانی زن
 • تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری (۷)
 • از میان نشریات
 • سوءاستفاده از ارزش‌های انقلابی، تثبیت خط مشی بورژوائی،
 • نگاهی اجمالی به کنگره چهارم سازمان )اکثریت(
 • اعلامیه مشترک
 • موج اعدام آزادیخواهان در کردستان را متوقف کنید!
 • سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • اخبار و گزارشات کارگری جهان
 • یاداشت‌های سیاسی
 • ورشکستگی سیاسی و مسئله توطئه
 • واحدهای واکنش سریع و “استراتژیک بازدارندگی”
 • ارتجاع بر آتش جنگ می دمد
 • ۲۰۰ هزار پناهنده افغانی بازگردانده شدند
 • گزارش آکسیون‌های یادبود جان‌باختگان قتل عام ۶۷

کار شماره ۲۸۳ – آبان ۱۳۷۴

 • تلاطم جامعه در آینه دانشگاه
 • “تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده”
 • فراخوان کمک مالی
 • توضیح و تصحیح
 • اخباری از ایران
 • شرایط وحشیانه کار در کارخانه کشمیران، حوادث ناشی از کار،اخراج ۴۵۰ کارگر
 • کارخانه مبلیران، ۹۰۰ کارگر کارخانه پارچه بافی مقدم در آستانه اخراج ، کارگران شهرداری
 • قزوین خواستار بلوکه شدن حساب‌های بانکی این شهرداری شدند، تجمع ۴۷۰ تن از کارکنان
 • بیمارستان در قم، رکود صنایع و اخراج کارگران، شیوع وبا در چند استان کشور، سرطان
 • در کودکان و بزرگسالان، “هدیه” به زنان به مناسبات روز زینب!، رژه “انصار حزب الله”،
 • فساد دستگاه دولتی، ۴۰۰ هزار حاشیه نشین شهر تبریز حتی فاقد یک مدرسه هستند، افزایش
 • نرخ تورم، افزایش کرایه وسائل حمل و نقل شهری، کاهش صادرات غیر نفتی، اجرای
 • مانور واحدهای ضد شورش در تهران، هر شب ۲۰ نفر زیر پل‌های شهر تهران می‌میرند
 • سخنرانی نماینده حزب کمونیست کوبا در پنجمین اجلاس مجمع سائوپوبو
 • از میان نشریات
 • دست آورد کنگره دوم راه کارگر
 • مبارزه مسلحانه و نظرگاه یک شوونیست
 • ارتجاع سلطنتی در خدمت ارتجاع اسلامی
 • تضاد “دمکراسی” و حق ملل
 • اعلامیه های مشترک
 • تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران سرآغاز مرحله‌ای جدید در جنبش دانشجوئی
 • حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • موج دستگیری‌ها در کردستان ایران ادامه دارد
 • سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • اخبار کارگری جهان
 • مراسم یادبود قتل‌عام شدگان ۶۷
 • تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری (۸)
 • یاداشت‌های سیاسی
 • تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی
 • کشتار زندانیان سیاسی در ترکیه

کار شماره ۲۸۴ – آذر ۱۳۷۴

 • لایحه بودجه و ماهیت ارتجاعی آن
 • گروه بندی‌های سیاسی در چشم انداز تحولات سیاسی
 • منشاء اضطراب و تهدید
 • کارگران و “بازنشستگی پیش از موعد”
 • از میان نشریات
 • کنگره هشتم کومه له؛ ابهامات و جهت گیری‌ها
 • تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری (۹)
 • اخبار کارگری جهان
 • گزیده ای از نامه‌های رسیده
 • فراخوان مشترک
 • اعتصاب غذای متحصنین در ترکیه!
 • برای متوقف کردن معامله بر سر پناهندگان با تمام قوا بسیج شویم!
 • حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • اخباری از ایران
 • “بازنشستگی پیش از موعد”
 • رکود تولید در کفش قدس
 • توقف تولید در شرکت تولیدی اف – ام
 • تنش در جامعه
 • چادر “حجاب برتر”!
 • رنگ نماز!، انزلی
 • ۳۰ تخت بجای ۲۰۰۰ تخت
 • افزایش بهای قند و شکر
 • رژیم در تدارک گسترش شبکه‌های بسیج در مدارس، در روستاهای
 • گناوه مردم حتی از آب آشامیدنی محروم‌اند
 • ۱۵ تن از مزدوران رژیم در کردستان کشته شدند
 • کارخانه پارس ماشین در آستانه تعطیلی
 • شرایط کار در کارخانه سپنتا
 • لایحه افزایش سقف
 • معافیت مالیات، نساجی قائم شهر در آستانه تعطیلی
 • سوانح ناشی از کار
 • پاسخ به سوالات

کار شماره ۲۸۵ – دی ۱۳۷۴

 • “انتخابات”، نزاع در بالا، منظره در پائین
 • رژیم در بن بست بی برگشت
 • ابعاد تکان دهنده حوادث ناشی از کار
 • چشم انداز اوضاع اقتصادی
 • اندرزهای برادرانۀ “نهضت آزادی”
 • تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری (۱۰)
 • شعر: ما را خطائی هست
 • اخبار کارگری جهان
 • یاداشت‌های سیاسی
 • خدایان دو چهرۀ جنگ و صلح
 • نتایج اعتصاب در فرانسه
 • اخباری از ایران
 • اخراج دسته جمعی کارگران شهرداری تهران
 • اعمال فشار وزارت نفت بر کارگران پمپ بنزین
 • تسهیل استثمار کارگران توسط وزارت کار
 • رکود تولید و روند اخراج‌ها
 • یاداشت‌های سیاسی
 • انتخابات در لهستان و روسیه

کار شماره ۲۸۶ – بهمن ۱۳۷۴

 • “جریان سوم ” و مجلس پنجم
 • درس‌ها و تجارب انقلاب
 • بودجۀ سال ۷۵ و تاثیرات آن
 • اطلاعیه سازمان به مناسبات ۱۹ بهمن بیست و پنجمین سالگرد بنیانگذاری سازمان
 • تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری (۱۱)
 • اطلاعیه مشترک
 • ممنوعیت انتشار نشریه گردون و محکومیت عباس معروفی مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه گردون جلوه تازه ای از تشدید سیاست اختناق در جمهوری اسلامی
 • سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • اخبار و گزارشات کارگری جهان
 • اخباری از ایران
 • اعتصاب نامه رسانان ۲منطقه پستی در تهران
 • واگذاری سیلوی تهران به بخش خصوصی
 • شیوع بیماری سل در زندان آبادان
 • افزایش حیرت آور قیمت کالاها و خدمات
 • محرومیت مردم روستاهای آبادان از آب آشامیدنی سالم
 • یاداشت‌های سیاسی
 • سرشت یکسان، سرنوشت یکسان
 • “انتخابات” مجلس پنجم، موضع کارگران و موضع “خانه کارگر”
 • ابعاد فاجعه و جنایات جنگ در پردۀ ابهام است
 • پاسخ به سوالات

کار شماره ۲۸۷ – اسفند ۱۳۷۴

 • جاودان باد خاطره پرافتخار شهدای فدائی
 • پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
 • تضادهای جناح‌های هیئت حاکمه و موضع خانۀ کارگر
 • حکومت ننگ و “ننگ فقر”
 • در یکصد و سیزدهمین سالگرد درگذشت مارکس، مارکس و اندیشه های سترگ وی زنده است و زنده خواهد ماند
 • گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن  – سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
 • تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری (۱۲)
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
 • اخبار و گزارشات کارگری جهان
 • تشدید سیاست سرکوب و اختناق و تعطیل روزنامه سلام
 • سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
 • تظاهرات پناهجویان ایرانی در آنکارا
 • جاودان باد خاطره کمون نخستین حکومت کارگری جهان
 • اخباری از ایران
 • بیکاری و عدم تضمین شغلی
 • مشکلات کارگران شرکت وزنه
 • اعتراض کارکنان شرکت مترو به عدم پرداخت حقوق و مزایا
 • اعتراض به دریافت فرانشیز
 • سوانح ناشی از کار
 • سانسور بی سروصدا
 • آب آشامیدنی و عقب ماندگی ذهنی
 • افزایش کرایۀ حمل و نقل
 • افزایش قیمت‌ها
 • هیجدهمین سال انتشار نشریه کار را با ایمان به پیروزی کارگران و زحمتکشان آغاز می‌کنیم
 • پیام به سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومه له(
 • تشکیلات خارج کشور سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)

POST A COMMENT.