نشریه کار سال ۱۳۷۳ – از شماره‌ ۲۶۹ تا ۲۷۵

کار شماره ۲۶۹ – اردیبهشت ۱۳۷۳

 • کارگران سراسر جهان اول ماه مه را جشن گرفتند
 • رژیم دیگر نمی‌تواند مبارزه مردم را مهار کند
 • وضعیت کارگران تحمل ناپذیر شده است
 • گوشت گران بنشن گران، بپا بپا زحمتکشان!
 • جدائی دین از دولت یعنی چه؟
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به مناسبات اول ماه مه: اول ماه مه را به کارگران تبریک می‌گوییم!
 • از میان نشریات
 • کدام چهره واقعی‌ست؟
 • کارت تبریک سازمان به مناسبات فرا رسیدن ۱۳۷۳ – زنده باد همبستگی بین‌المللی
 • شعر: استثمار بس!
 • کارت تبریک سازمان به مناسبات فرارسیدن ۱۳۷۳- بهاران خجسته باد
 • اطلاعیه‌ها و پیام‌های مشترک
 • پیروزی کنگره ملی آفریقا در انتخابات
 • پاسخ به سؤالات

کار شماره ۲۷۰ – تیر ۱۳۷۳

 • انفجار بمب در مشهد تاکتیک افلاس و ورشکستگی سیاسی رژیم
 • مردم و جناح‌های حکومتی
 • اهداف رژیم از فروش بخشی از سهام کارخانه‌ها به کارگران
 • خانه از پای بست ویران است!
 • کمک‌های مالی رسیده
 • وعده های توخالی رژیم به زنان
 • از میان نشریات
 • چپ کارگری کیست؟ و کدام اتحاد ضروری‌ست؟
 • فراخوان مشترک برای نجات جان پناهندگان سیاسی
 • حزب دمکرات کردستان ایران ، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
 • اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه پناهجویان را محکوم می‌کنیم!
 • یاداشت‌های سیاسی
 • جلاد اوین از “تعداد بسیار اندک” زندانیان سیاسی سخن می‌گوید
 • با تبعیض و جنایت چگونه مقابله کنیم؟
 • مجارستان: انتخابی میان بد و بدتر
 • توهم پراکنی موقوف! دولت مذهبی دشمن آزادی و دمکراسی است

کار شماره ۲۷۱ – شهریور ۱۳۷۳

 • یک مسئله مبرم
 • اعتراضات بالا می‌گیرد و جنبش توده‌ای گسترش می‌یابد
 • ابعاد گسترده اخراج کارگران و اندرزهای یک کارشناس بورژوا
 • زحمتکشان و “تنگنای مسکن”
 • وخامت موقعیت بین‌المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی
 • گسترش فقر و نابرابری و راه مقابله با آن
 • اطلاعیه مشترک حزب دمکرات کردستان ایران ، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • اطلاعیه مشترک استمداد برای پناهندگان بی پناه!
 • حزب دمکرات کردستان ایران ، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • اطلاعیه مشترک طغیان سرایت می‌کند!
 • حزب دمکرات کردستان ایران ، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • اطلاعیۀ مشترک سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • اطلاعیه مشترک به مناسبات سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی
 • حزب دمکرات کردستان ایران ، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • یاداشت‌های سیاسی
 • امپریالیسم و بنیادگرائی اسلامی
 • سومین کنفرانس جهانی “جمعیت و توسعه”
 • معامله کثیف
 • ایجاد رعب و کشتار دیگر اثری ندارد!
 • به مناسبات ششمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

کار شماره ۲۷۲ – آبان ۱۳۷۳

 • آلترناتیو سرمایه‌داران و آلترناتیو کارگران و زحمتکشان
 • جرقه‌ای که زده شد
 • ایمنی و بهداشت محیط کار یک نیاز مبرم
 • اوضاع اقتصادی وخیم‌تر می‌شود
 • نابسامانی‌های فزایندۀ آموزشی و حکومت اسلامی
 • مجاهد “انترناسیونال”! “انترناسیونال” لیبرال!
 • اطلاعیه های مشترک در رابطه با محاکمه قاتلین بختیار، فرهنگسرای اندیشه، تخریب روستاهای کردستان،
 • از حقوق نویسندگان در ایران دفاع می‌کنیم!
 • حزب دمکرات کردستان ایران ، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • اطلاعیه مشترک درباره بمباران دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران
 • سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • زنی که به یک گرم هروئین فروخته شد
 • و آن او که بیدریغ وفادار زندگی است ، مرگش تولدی است!
 • گزارشی از برگزاری مراسم یادبود شهدای قتل‌عام سال ۶۷ در اروپا
 • زنده باد اکتبر! زنده باد انقلاب سوسیالیستی!

کار شماره ۲۷۳ – دی ۱۳۷۳

 • گزارشی از برگزاری کنفرانس پنجم سازمان
 • حکومت اسلامی، حکومتی متمرکز اما پراکنده!؟
 • “اکنون پشیمانم که چرا با آن شوق و علاقه به جبهه رفتم”
 • نیروهای سرکوب هم متزلزل می‌شوند
 • ای کاش “روزن” نمی‌داشتیم!
 • گزارش سیاسی کمیته اجرائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به کنفرانس پنجم
 • پاسخ به یک نامه “هیئت منتخب مجمع فراخوان برای اتحاد چپ کارگری”
 • اطلاعیه های مشترک حزب دمکرات کردستان ایران ، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • قاتل سعیدی سیرجانی، جمهوری اسلامی است!
 • اطلاعیه مشترک در مورد نتیجه دادگاه قاتلین دکتر بختیار
 • پیام به طبقه کارگر ایران
 • پیام شرکت کنندگان در پنجمین کنفرانس سازمان به خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی
 • پیام شرکت کنندگان در پنجمین کنفرانس سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به طبقه کارگر کوبا

کار شماره ۲۷۴ – بهمن ۱۳۷۳

 • در آستانه بیست و پنجمین سالروز بنیانگذاری سازمان
 • دروغباف هذیان گو
 • کارگران رودرروی وزارت نفت
 • فروش کلیه، مفری برای زنده ماندن
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به مناسبات سالروز قیام و سیاهکل
 • روزنامه سلام و مساله زن
 • اطلاعیه های مشترک حزب دمکرات کردستان ایران ، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • شورش جوانان در ورزشگاه آزادی، بزرگداشت ۲۲ بهمن
 • سخنرانی فیدل کاسترو در جلسه اختتامیه کنفرانس جهانی همبستگی با کوبا
 • انقلاب سوسیالیستی یا دمکراتیک توده‌ای کدامیک امر فوری طبقه کارگر ایران است

کار شماره ۲۷۵ – اسفند ۱۳۷۳

 • آزادی انتقاد و توقیف مطبوعات قانونی
 • سوسیالیسم تنها پاسخ قطعی و ریشه ای به مساله رهایی زن
 • پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
 • افزایش دستمزد متناسب با سطح هزینه‌ها یک خواست فوری
 • تاریخ مختصر جنبش بین‌المللی کارگری (۱)
 • در یکصد و دوازدهمین سالگرد درگذشت مارکس، مارکس و اندیشه‌های مارکس زنده است و زنده خواهد ماند
 • نشریه کار در آستانه هفده سالگی
 • دیدم نوشته بود به دیوار با خون هر شهید؛ در کوچه های سرخ رهایی
 • بزیر پرچم مبارزه با ارتجاع، امپریالیسم؛ نامت بلند باد فدائی!
 • گرامی باد یاد شهدای گمنام سازمان
 • اطلاعیه های مشترک حزب دمکرات کردستان ایران ، سازمان اتحاد فدائیان ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
 • استرداد دو کرد پناهنده به جمهوری اسلامی، استمداد برای نجات پناهندگان در ترکیه
 • هشدار در برابر دسیسه های تروریستی جمهوری اسلامی، پیام نوروزی مشترک به مردم ایران
 • زنده باد خاطره رفقای جان باخته! زنده باد سوسیالیسم! به مناسبات بیست و پنجم اسفند، روز شهدای سازمان
 • پاسخ به سؤالات

POST A COMMENT.