نشریه کار سال ۱۳۷۰ – از شماره ۲۵۱ تا ۲۵۶

کار شماره ۲۵۱ – اردیبهشت ۱۳۷۰

 • امپریالیسم و جنبش مردم کردستان عراق
 • نتایجی دیگر از تحولات سیاسی اخیر
 • جشن اول ماه مه در کشورهای مختلف جهان
 • زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران
 • اطلاعیه مشترک هسته اقلیت، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، اتحاد کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
 • صعود پیاپی قیمت کارها، نتیجۀ سیاست‌های ارتجاعی رژیم
 • از میان نشریات
 • هسته اقلیت در کجا قرار گرفته است؟
 • “چپ روی” و “نوسازی” حزب توده!
 • یاداشت‌های سیاسی
 • تشدید مخاصمات دولتهای ایران و عراق
 • شکنجه و کشتار فلسطینی‌ها در کویت
 • تلاش حزب اله برای حفظ آخرین پناهگاه خود
 • یزدی: علنی بودن محاکمات و افشاء پرونده‌های مهم به مصلحت نیست
 • کمک‌های مالی رسیده
 • بولتن مباحثات دورۀ جدیدی شماره ۱ خلاف جریان، توکل منتشر شد
 • پاسخ به سؤالات

کار شماره ۲۵۲ – تیر ۱۳۷۰

 • فساد، ذاتی رژیم جمهوری اسلامی است
 • اخراج کارگران ایرانی از ژاپن و ابعاد فاجعه بار بیکاری
 • هیئت حاکمه قادر به حل تناقضات نیست
 • رفسنجانی: “هر کس ضوابط جمهوری اسلامی را قبول دارد بیاید اینجا زندگی کند”
 • کوبا در محاصره جهان سرمایه‌داری
 • از میان نشریات
 • آلترناتیو انقلابی حکومت شورائی‌ست
 • استرداد متقاضیان پناهندگی را محکوم می‌کنیم!
 • پاسخ به سؤالات

کار شماره ۲۵۳ – شهریور ۱۳۷۰

 • رفسنجانی ترازنامه ورشکستگی سیاست‌های رژیم را ارائه داد
 • رشد نارضایتی و اعتراض توده‌های مردم علیه رژیم
 • سه سال بعد از قتل عام زندانیان سیاسی
 • رژیم اقدامات ضد کارگری خود را تشدید می‌کند
 • ازسرگیری مذاکرات دولت های ایران و عراق
 • از میان نشریات
 • مبانی وحدت حزبی کدامند؟
 • سوسیالیست‌های دروغین ماهیت خود را برملا می‌کنند
 • خیزش جدید طبقه کارگر در ترکیه
 • شاپور بختیار بدست تروریست‌های جمهوری اسلامی بقتل رسید

کار شماره ۲۵۴ – آبان ۱۳۷۰

 • تنها، راه حل انقلابی جوابگوی مطالبات مردم است
 • کنفرانس مادرید و اهداف و مقاصد امریکا
 • خطر رشد فاشیسم دوباره بشریت را تهدید می‌کند
 • کنگره چهارم حزب کمونیست کوبا ادامه روند اصلاح اشتباهات و انحرافات
 • از میان نشریات
 • “من یک رفرمیست هستم”!
 • یاداشت‌های سیاسی
 • حزب الله هم از اختناق می‌نالد!
 • در حاشیه خبر محاکمه اعضاء “جمعیت دفاع از آزادی”
 • کمک های مالی رسیده
 • نوزادانی که در خیابان رها می‌شوند
 • پاسخ به سؤالات
 • موج ترور در کردستان عراق
 • هفتاد و چهارمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر گرامی باد!

کار شماره ۲۵۵ – دی ۱۳۷۰

 • تامین اجتماعی یا استثمار مضاعف کارگران؟
 • پیروزی ارتجاع اسلامی در انتخابات الجزایر
 • فساد در دستگاه حکومتی را چگونه باید بر انداخت؟
 • تراکم ثروت و رفاه در یک قطب جامعه و انباشت فقر و بدبختی در قطب دیگر
 • از میان نشریات
 • “حزب کمونیست” و شکست سیاست‌های غیر پرولتری
 • وجه تمایز کمونیست‌های واقعی و کمونیست‌های قلابی
 • نگاهی اجمالی به کنگره راه کارگر
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به مناسبات سالگرد قیام و سیاهکل
 • یاداشت‌های سیاسی
 • بحران سازمان مجاهدین و شکست سیاسی آن
 • کشمکش های داخلی و رمز و راز مطرح شدن منتظری
 • بولتن مباحثات دور جدید شماره ۲ منتشر شد
 • نکاتی پیرامون روش پرولتاریای ایران در قبال مجلس مؤسسان، ع. آشتیانی
 • شعر: خورشید زنده است در سیاهکل…
 • بیست و یکمین سالگرد حماسه سیاهکل گرامی باد!
 • سی و سومین سالگرد انقلاب کوبا گرامی باد!

کار شماره ۲۵۶ – اسفند ۱۳۷۰

 • یاد جان‌باختگان فدائی زنده و جاوید است
 • تحریم، پاسخ مردم به مضحکه انتخاباتی رژیم
 • موقعیت زن، شاخص موقعیت انسان در جامعه
 • گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن
 • پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(
 • بودجه سال ۷۱ ابزاری برای تشدید استثمار و غارت کارگران و زحمتکشان
 • از میان نشریات
 • چشم انداز فعالیت هسته تیره و تار است
 • (نگاهی به گزارش برگزاری دومین نشست عمومی هسته اقلیت(
 • سوسیال خیانت پیشه‌گان خیانت دیگری را متحدا تدارک می‌بینند
 • گرامی باد ۲۵ اسفند روز شهدای سازمان
 • گرامی باد خاطره رفیق حمیدرضا زمانی کندوانی (امیر(
 • رفیق عبدالرضا راسا مظهر شور انقلابی و پایداری کمونیستی
 • گرامی باد خاطره رفیق احمدرضا بیگ محمدی هزاوه
 • فدائی شهید رفیق ایرج سلیمانی
 • گرامی باد خاطره رفیق مهرداد چمنی
 • رفیق جانباخته کامیار کریمی
 • رفیق جانباخته جهانشاه نجفی
 • رفیق جانباخته محمدرضا پیرو
 • جانباخته قهرمان رفیق کیومرث منصوری
 • رفیق جانباخته عبدالرحمان طهماسبیان
 • رفیق جانباخته سیدقربان حسینی
 • شعر: تیرواران )تیرباران(
 • بخشی از شعر طوفان کاران
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق عبدالهاشم عادل مشهد سری
 • اعتصاب کارکنان صنعت نفت و نتایج آن
 • گرامی باد ۱۸مارس سالروز ایجاد کمون پاریس اولین حکومت کارگری جهان
 • افزایش دستمزد خواست مبرم کارگران
 • فاجعه کشتار کارگران در معادن ترکیه
 • نفت سفید در بازار سیاه
 • یاداشت‌های سیاسی
 • متهم بر مسند قاضی می‌نشیند!
 • پناهندگان ایرانی در معرض فشار دولت‌های سرمایه‌داری
 • گرامی باد خاطره کارل مارکس، آموزگار و رهبر کبیر پرولتاریا
 • چهاردهمین سال انتشار نشریه کار را با ایمان به پیروزی کارگران و زحمتکشان آغاز می‌کنیم

POST A COMMENT.