نابود باد جمهوری اسلامی پیروز باد مبارزه قهرمانانه مردم خوزستان

با گذشت هشت روز از فاجعه متروپل، جمهوری اسلامی به جای پاسخ‌گویی به‌خواست و اعتراض برحق مردم آبادان، شب گذشته با استقرار نیروهای سرکوب در تمامی خیابان‌های شهر، حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کرد.

مزدوران جمهوری اسلامی، در روزهای گذشته نیز با تیراندازی و پرتاب گاز اشک‌آور به معترضان در آبادان و مردمی که در دیگر شهرهای کشور هم‌چون اهواز، به حمایت از آبادان سیاه‌پوش به خیابان‌ها آمده بودند، به مقابله برخاسته بودند.

توده‌های ستم‌دیده ایران، به‌خوبی می‌دانند که بروز فجایعی هم‌چون متروپل، نتیجه سیستم و فسادی‌ست که تمامی حکومت از بالا تا پایین را فرا گرفته است. سیستمی که در آن نه جان انسان‌ها که پول تنها موضوع ارزشمند برای طبقه حاکم است.

به‌رغم تلاش همه جانبه‌ی رژیم برای پایان دادن به تجمعات اعتراضی، در طول این هشت روز نه تنها خشم مردم آبادان فروکش نکرد، بلکه شعله‌های این خشم در سرتاسر ایران پراکنده شد و در اقصا نقاط کشور ستم‌دیدگان کشور به حمایت از مردم آبادان و خانواده‌های داغدار برخاستند. از خرمشهر تا اهواز، از نازی‌آباد تا شهر ری در تهران، و تا یزد و اصفهان و بوشهر مردم به خیابان‌ها ریختند.

خواست مردم ستم‌دیده‌ی ایران برای همه مشخص است. اما جمهوری اسلامی همان‌طور که تاکنون دیده‌ایم نه تنها به خواست‌های بر حق مردم کار، نان و آزادی بی‌اعتناست، بلکه حتا از پذیرش مسئولیت فجایعی که به بار آورده، خودداری می‌کند.

حاصل بیش از چهل سال حکومت اسلامی را امروز همگان می‌بینند. تنها راه برای خلاصی از تمامی این فجایع و اولین گام در این مسیر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است.

این تنها راه واقعی مردم ایران است و هر کس و جریانی که غیر از این بگوید دشمن مردم ستم‌دیده‌ی ایران است. دشمنانی که از انقلاب و قدرت‌گیری کارگران و زحمتکشان هراسانند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۰ خرداد ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

POST A COMMENT.