مونترآل: بزرگداشت حماسه سیاهکل

siyahkal_montrealسیر تحولات منطقه و ایران

سخنران : حسن بهزاد

از سازمان فدائیان ( اقلیت )

برنامه های هنری:

ترانه و سرود با صدای شهروز

           و

گروه رقص خورشید خانوم

شنبه : ٩ فوریه

ساعت : ٦ بعدازظهر

دانشگاه کنکوردیا

(Library Building)

local LB-125, 1400 de Maisonneuve West

Tel: (514)569 -2233

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) مونترال

POST A COMMENT.