موج جدید سرکوب مانع گسترش اعتراضات کارگران و زحمتکشان نیست

بر اساس اخبار انتشار یافته توسط سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه، در ادامه احضار و بازداشت کارگران این شرکت و فعالان سندیکای آن‌ها، روز گذشته (۲۴ اردیبهشت) نیز شش تن دیگر از کارگران این شرکت توسط پلیس اطلاعات بازداشت و به زندان دزفول انتقال داده شده اند. فیصل تعالبی، سید اسماعیل جعاوله، عادل سماعی، رستم عبدالله‌زاده و حسین انصاری از جمله بازداشت‌شدگان هستند.

دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم از چند روز پیش به نحو آشکاری بر شدت اقدامات سرکوب‌گرانه خود علیه کارگران هفت‌تپه و فعالان سندیکای آن‌ها افزوده است. روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت، امیدآزادی، صاحب ظهیری، ناصرنعامی، و کیانی‌نژاد احضار و بازداشت شدند. محمد خنیفر و رستم کثیر نیز جزو احضارشدگان‌اند.

موج جدید احضار و بازداشت گسترده کارگران هفت‌تپه در حالی صورت می‌گیرد که اسماعیل بخشی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و نماینده کارگران این شرکت، همچنان در زندان و تحت فشار است. علی نجاتی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکا نیز کماکان تحت پی‏گرد دستگاه امنیتی و قضایی است. ارتجاع اسلامی، این دو کارگر مبارز را حتی از دسترسی به وکیل محروم ساخته و از انتشار خبر مربوط به وضعیت آن‌ها آگاهانه ممانعت به عمل آورده است. دو هفته بعد از مراسم اول ماه مه در میدان بهارستان مقابل مجلس، حسن سعیدی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، عاطفه رنگریز، ندا ناجی و چند تن دیگر از بازداشت‌شدگان تجمع روز جهانی کارگر همچنان در زندان‏اند.

شواهد موجود حاکی از آن است که هم‌زمان با تشدید بحران‌های گوناگون رژیم  به‌ویژه بحران در روابط خارجی آن، احضار و بازداشت و بگیروببند فعالان اجتماعی نیز تشدید شده است. روزی نیست که دستگاه امنیتی و قضایی رژیم شماری ازمبارزان، نویسندگان، فعالان جنبش‌های اعتراضی معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان به‌ویژه فعالان کارگری و سندیکایی را احضار و بازداشت و روانه زندان نکند.

تشدید کنترل پلیسی و اعمال فشار بر دانشجویان دانشگاه تهران به‌ویژه دانشجویان دختر برای تحمیل حجاب اجباری، یورش وحشیانه نیروهای بسیجی و لباس شخصی و حزب‌اللهی در روز ۲۳ اردیبهشت علیه دانشجویان و ضرب و شتم آن‌ها برای خفه کردن صدای اعتراض‌شان که در شعار “دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد” و “نان کار آزادی، حجاب اختیاری” تجلی یافت، گوشه دیگری از سیاست تشدید سرکوب را به نمایش می‌گذارد.

تمامی این اقدامات بیان‌گر وحشت رژیم از گسترش اعتراضات کارگران و زحمتکشان و عموم تهیدستان است.

آیا رژیم جمهوری اسلامی با احضار و بازداشت و زندان و تشدید بیش از پیش سرکوب می‌تواند جلو رشد اعتصابات کارگری و اعتراضات فزاینده اقشار زحمت‏کش جامعه را سد کند؟

پاسخ منفی‏ست! جامعه در حال تلاطم است. انبوهی از تضادهای به هم تنیده شده و خواست‌های متعدد ضروری اما تحقق‌نایافته کارگران و زحمتکشان، روی‏هم تلنبار شده و لحظه انفجار را نزدیک‏تر ساخته است.

سازمان فدائیان (اقلیت) همه کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و سایر زحمتکشان را به تشدید مبارزه علیه رژیم فرا می‌خواند.

سازمان فدائیان (اقلیت) احضار، بازداشت و حبس کارگران هفت‌تپه را قویاً محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان و منع پی‏گرد قضایی و امنیتی آن‌هاست.

سازمان فدائیان(اقلیت) یورش وحشیانه به دانشگاه تهران، ضرب و شتم دانشجویان و تشدید فشار بر دانشجویان دختر برای تحمیل حجاب اجباری را شدیداً محکوم و تأکید می‌کند آزادی انتخاب پوشش از حقوق اولیه و بدیهی هر انسان است.

سازمان فدائیان (اقلیت) همچنین ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، حسن سعیدی، سپیده قلیان، عاطفه رنگریز، ندا ناجی و سایر دانشجویان و معلمان و دستگیرشدگان مراسم اول ماه مه را محکوم می‌کند و خواستار آزادی بی‏درنگ و بی قید و شرط همه آن‌هاست.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

 سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

کار- نان- آزادی- حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.