مصادره مزد و تشدید فشار علیه کارگران هفت‌تپه را محکوم می‌کنیم

امروز سه شنبه ۲۹ مهر۹۹ جمعی ازکارگران مبارز هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت مزد و اضافه کاری تعدادی از همکاران و نمایندگان خود به نام‌های؛ حسن کهنکی، یوسف بهمنی، امید آزادی ، ابراهیم عباسی ومحمد امیدوار و درحمایت از آن ها، مقابل دفتر مدیریت شرکت دست به تجمع زدند.

کارفرمای هفت‌تپه و حامیان و نوکران وی که برای تشدید فشار و به‌زانو درآوردن کارگران هفت تپه و نمایندگان آن ها تا کنون به ابزار‌های گوناگونی متوسل شده اند، اکنون به قطع حقوق و مصادره مزد و مزایا روی‌آورده اند. آن ها براین تصور بودند که با تهدید و ارعاب و بازداشت و زندان و پرونده سازی علیه کارگران و یا حتی حمله فیزیکی و آتش زدن و به گلوله بستن حریم خانه‌هایشان می توانند این کارگران را از ادامه مبارزه و حق خواهی بازدارند. این اما خیال باطلی بیش نبود. اقدامات و نیرنگ‌های کارفرما و مدیریت برای جذب و رام کردن نمایندگان کارگران از طریق وعده و پول و آلوده سازی آن‌ها نیز راه بجایی نبرد. نمایندگان کارگران هفت تپه همچنان بر سر عهد و پیمان خود با کارگران ایستادند و اعتصابات و اعتراضات کارگران هفت‌تپه را تا آستانه خلع‌ید از اسد بیگی و رستمی هدایت کرده اند.

بعد از شکست تمام این ترفندها، کارفرما و مدیریت هفت تپه به حربه قطع و مصادره حقوق و مزایا و اضافه کاری کارگران روی‌آورده است تا با وارد ساختن فشار های سنگین معیشتی برکارگران و خانواده آن‌ها، نمایندگان کارگران را از صحنه مبارزه خارج سازد و به اهداف شوم خود برسد.

اما اجتماع امروز کارگران هفت‌تپه در اعتراض به این اقدام تبهکارانه نشان داد که کارگران هفت‌تپه حامی و پشتیبان نمایندگان خویش اند و نخواهند گذاشت اسد بیگی کارفرمای دزد و فاسد و قاچاقچی ارز و آمیلی قائم مقام مزدور وی نیات شوم خود را عملی سازند. کارگران مبارز هفت‌تپه با حفظ اتحاد و همبستگی و پشتیبانی از نمایندگان شجاع خود، باید با این تاکتیک ضدکارگری کارفرما بطور یک‌پارچه به مبارزه برخیزند و آن را در نطفه خفه کنند.

اعمال هرگونه فشار و تهدید و پرونده سازی علیه نمایندگان کارگران هفت تپه محکوم است و فوراً باید متوقف شود. تمام مطالبات معوقه کارگران از جمله دستمزد مرداد و اضافه کاری تیرماه کارگران بدون فوت وقت باید پرداخت شود. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و سایر کارگران اخراجی باید به سر کارهای خود بازگردند و حقوق دوران اخراج این کارگران نیز بطور کامل باید به آن ها پرداخت شود.

سازمان فدائیان(اقلیت) بار دیگر اقدامات سرکوبگرانه و تشدید فشار علیه کارگران هفت تپه و نمایندگا آن‌ها را شدیداً محکوم می‌کند و خواهان تحقق فوری تمام مطالبات کارگران است.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۹ مهر ۱۳۹۹

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل اطلاعیه در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.