مسئله یهود؛ کارل مارکس

۱- مسئله یهود، صفحه ۹-۳۳

۲- قابلیت یهودیان و مسیحیان برای آزاد شدن از دیدگاه بوئر، صفحه ۳۵-۴۲

یهودیان آلمان طالب رهایی‌اند، چه نوع رهایی می‌طلبند؟ رهایی مدنی و سیاسی.

برونو بوئر به آنان پاسخ می‌دهد: در آلمان هیچ‌کس ازنظر سیاسی رها نیست. ما خودمان آزاد نیستیم. شما یهودیان خود گرایید. طالب رهایی ویژه‌اید، به این عنوان که یهودی هستید. شما باید به‌عنوان آلمانی در جهت رهایی آلمان و به‌عنوان بشر در جهت رهایی بشر بکوشید. شما باید ستم کشیدگی و حقارت خاص (۱) خود را نه به‌عنوان یک استثنا از قاعده بلکه به‌عنوان آنچه قاعده کلی را تائید می‌کند، احساس کنید…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.