توکل:مسئله ملی در پرتو تحولات جهانی

رفقا

پیش از این، من در جای دیگری به این مساله پرداخته‌ام و توضیح داده‌ام که گر چه تاریخ بشریت، در مجموع روندی پیشرونده، مترقی و متعالی را طی می‌کند، اما این تکامل، ساده و خطی به پیش نمی‌رود بلکه گاه با عقب‌گردهایی محسوس همراه است که ولو در مقیاسی تاریخی، لحظه‌ای کوتاه به حساب آیند، اما به هر حال یک عقب‌گرد تاریخی محسوب می‌شوند…

متن کامل در فرمت پی دی اف…

POST A COMMENT.