مراسم یادمان جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم در ونکوور – کانادا برگزار شد.

این مراسم که در روز شنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹، با تلاش ” کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-ونکوور” در کتابخانه مرکزی شهر ونکوور برگزار می‌شد، با خوش‌آمد گویی، اعلام برنامه و سپس با یک دقیقه دست زدن به یاد و بزرگداشت خاطره جان‌فشانان راه آزادی و سوسیالیسم شروع شد.

مجری برنامه طی سخنانی، ضمن گرامیداشت یاد عزیزان جان‌فشان، در خصوص اهمیت جنبش دادخواهی، فعالیت‌ها و نقش مادران خاوران و پارک لاله، و همچنین افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر تأکید نمود.

اجرای ترانه سرودهای انقلابی توسط رفقا اردوان و محسن، از فعالین کمیته یادمان، اولین بخش برنامه بود که در مقاطعی با همراهی و همخوانی شرکت‌کنندگان، گرمی خاصی به مراسم بخشید.

بخش بعدی مراسم، سخنرانی رفیق احمد موسوی از زندانیان سیاسی سابق، از جان بدر بردگان کشتار ۶۷ و از فعالین جنبش دادخواهی، از کشور سوئد مهمان شهر ونکوور بودند.

موضوع سخنرانی ایشان، “دادخواهی از منظر سهم ما و سهم آنان از زندگی” بود. رفیق احمد با بازگو کردن تجارب شخصی، طرح و تشریح بررسی‌های خود در مورد شرایطی که خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدام‌شدگان با آن روبرو بودند و هنوز هم درگیر آن مسائل هستند، به این نکته اشاره داشت که فعالین سیاسی با شناخت و انتخاب شخصی خود این راه را برگزیده بودند و در راه رسیدن به اهداف خود از جان خود نیز گذشتند، اما خانواده‌های آنان با انتخاب شخصی خود گام در این راه نگذاشتند و تنها به خاطر عشقی که به فرزند، همسر و دیگر اعضای خانواده خود داشتند، متحمل آن‌همه شکنجه و مصیبت و توهین، اذیت و آزار شکنجه گران، مزدوران و زندانبانان جمهوری اسلامی روبرو گشته و این راه پرمشقت طی نموده‌اند.

احمد موسوی در ادامه سخنان خود تأکید نمود که تنها راه زنده نگاه‌داشتن یاد و راه زندانیان سیاسی و جان‌باختگان و بازماندگان آنان در این چهار دهه، زنده و فعال نگاه‌داشتن جنبش دادخواهی و خواست محاکمه تمامیت نظام ارتجاعی و آدمکش جمهوری اسلامی است.

پس از پایان سخنرانی، شعرخوانی رفیق مجید میرزایی، شاعر و زندانی سیاسی سابق گرمابخش قسمت بعدی برنامه بود.

بعد از اجرای چند ترانه سرود توسط گروه موزیک، بخش پایانی مراسم به پخش پیام‌های ویدئویی از طرف بازماندگان جان‌باختگان دهه شصت و کشتار ۶۷، با مضمون ” آن‌سوی دیوار چه گذشت ” اختصاص داشت، در این قسمت پیام‌های منصوره بهکیش، علی دماوندی و فریبا ثابت که برای این مراسم ارسال‌شده بود، برای شرکت‌کنندگان پخش شد.

گزارشی از: فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) ونکوور- کانادا

۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹

POST A COMMENT.