محمد (داریو) سلیمی نیز از کنار ما رفت

متاسفانه با خبر شدیم که رفیق محمد (داریو) سلیمی، از هواداران سازمان در اسپانیا درگذشت. رفیق محمد قبل از قیام به صفوف هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیوست و پس از انشعاب درونی سازمان با گرایش انقلابی اقلیت پیوست. به دنبال سرکوب، دستگیری و کشتار نیروی چپ و کمونیست به اجبار از ایران خارج شده و به عنوان پناهنده به کشور دانمارک آمده و در کنار دیگر رفقا در دانمارک فعالیت نمود. او بعد از مدتی از فعالیت مستقیم با سازمان کناره گیری نمود و به اسپانیا مهاجرت نمود و تا آخرین لحظات زندگی در آنجا اقامت گزید.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک ضمن تسلیت به عزیزان و بازماندگان رفیق محمد، برای آن‌ها صبر و بردباری و سلامت آرزو می‌کند.

آوریل ۲۰۲۱

POST A COMMENT.