محاکمه کارگران هفت تپه ، پرونده سازی و احکام صادره علیه آن هارا شدیداً محکوم می کنیم

مطابق اطلاعیه ای که سندیکای کارگران نی‏شکر هفت تپه روز گذشته انتشار داد، امروز چهارشنبه قرار است در شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر خوزستان به ریاست قاضی کوشا جلسه رسیدگی به شکایت ۱۳ تن از کارگران هفت تپه برگزار شود.

لازم به ذکر است که پیش ازاین در شعبه ۱۰۲ دادگاه های کیفری شهرستان شوش علیه این کارگران حکم حبس  و شلاق صادر شده بود. به دنبال اعتراض شدید کارگران نسبت به این احکام، پرونده این ۱۳ کارگر برای رسیدگی، به شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است. اسامی کارگرانی که پرونده آن ها به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده به قرار زیر است: ۱- فیصل ثعالبی۲ – سید اسماعیل جعادله ۳-عصمت الله کیانی ۴-امید آزادی ۵ – محمد خنیفر۶- عادل عبدلخانی ۷ – محمد عبدلخانی ۸ – سجاد نبوتی ۹ – علی سواحلی ۱۰ – صاحب ظهیری ۱۱- عادل سماعین ۱۲ – رستم عبدالله زاده ۱۳ – حسین انصاری

این نخستین بار نیست که کارگران هفت تپه مورد پی‏گردهای امنیتی و قضائی قرار می گیرند و دربیدادگاه های رژیم محاکمه می شوند. حدود سه هفته پیش (چهارشنبه ۲۷ اذر) نیز شش تن از کارگران هفت تپه به اتهام “اخلال درنظم عمومی” درشعبه ۱۰۲ دادگاه های کیفری شهرستان شوش به ریاست قاضی سراج مورد محاکمه قرار گرفتند. تاکنون ده ها کارگرهفت تپه به مراکز امنیتی و قضائی احضار و محاکمه و برایشان پرونده سازی و حتی حکم حبس و شلاق نیز صادرشده است.

درحال حاضر درشرایطی که اسدبیگی کارفرمای ریاکار هفت تپه ازپذیرش خواست های کارگران طفره می‏رود و تعهدات خود و قول هائی را که حدود یک‏ماه پیش به کارگران اعتصابی هفت تپه داد همه را زیرپا گذاشته واز پرداخت به‏موقع دستمزدها وانعقاد قرارداد باکارگران اخراجی و بازگشت به‏کارآن‏ها سر باز می‏زند و فشارهای معیشتی علیه کارگران را تشدید کرده است، حامیان دولتی و هم‏دستان وی دردستگاه اداری و بیدادگاه های رژیم نیزسرکوب و فشار علیه کارگران را تشدید کرده اند. هرروز کارگران معترض را احضار می‏کنند، برایشان جرم تراشی و پرونده سازی و آن ها را به اتهامات واهی چون “اخلال در نظم عمومی” به حبس وشلاق محکوم می کنند.

اما همه کارگران و عموم مردم زحمت‏کش ایران می‏دانند که کارگران هفت تپه هیچ جرمی مرتکب نشده اند و تنها برای احقاق حقوق و تحقق خواست های خود دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. لذا تمام احکام صادره علیه این ۱۳ کارگر و سایر کارگران هفت تپه بلادرنگ باید لغو شوند. احضار و محاکمه وپی‏گرد های امنیتی و قضائی و هرگونه پرونده سازی علیه کارگران هفت تپه باید خاتمه یابد.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت از خواست ها و مبارزات کارگران هفت تپه، احضار ، تهدید ، محاکمه و پرونده سازی علیه کارگران هفت تپه را قویاً محکوم می کند.

سازمان فدائیان(اقلیت) خواهان لغو فوری تمام احکام صادره علیه کارگران و بازگشت به‏کار فوری تمام کارگران اخراجی‏ست.

تجربه مبارزات اخیر کارگران هفت تپه، یک‏بار دیگر ثابت کرد که نباید به وعده های اسدبیگی کارفرمای ریاکار هفت تپه و حامیان دولتی آن اعتماد کرد. تنها با اتحاد و اعتصاب و مبارزه متشکل است که می توان کارفرمارا به عقب نشینی وادارساخت.

زنده باد اتحاد و مبارزه متشکل کارگران هفت تپه

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۸ دی‏ماه ۱۳۹۸

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.