مبارزه طبقاتی و رهایی زنان

نویسنده: تونی کلیف (Tony Cliff)؛ ترجمه و نشر: نشریه کار، سازمان فدائیان (اقلیت)

متن زیر ترجمه بخش‌هایی از کتاب “مبارزه طبقاتی و رهایی زنان، از ۱۶۳۰ تاکنون” نوشته تونی کلیف است. در این کتاب که در سال ۱۹۸۴ منتشر شد، تونی کلیف به مرور تاریخ مبارزات زنان برای رهایی می‌پردازد.

POST A COMMENT.