مبارزه برای سرنگونی رژیم فاسد دروغگو و جنایت‏کار جمهوری اسلامی را گسترش دهیم

 به دنبال اعترافات رسمی مقامات حکومتی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمائی اوکراین دراثر شلیک موشک و آتش پدافند هوائی سپاه پاسداران که منجر به کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه هواپیما گردید، از بعد ازظهر امروزشنبه ۲۱ دی‏ماه ۹۸ تجمعات و تظاهرات های اعتراضی متعددی در بزرگداشت قربانیان این جنایت هول‏ناک و علیه رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی آغاز شده که بخشاً ادامه دارد.

این تجمعات اعتراضی که نخست در چند دانشگاه ازجمله دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف نطفه بست به سرعت به بیرون از دانشگاه وتظاهرات در خیابان های تهران کشیده شد. شمار اعتراض کنندگان پیوسته افزایش یافت. دانشجویان و سایر جوانان و اعتراض کنندگان با شعار های کوبنده خود بار دیگر تمام نظم حاکم را به چالش کشیدند.

“سپاه جنایت می کند- رهبرحمایت می کند”، ” به من نگو فتنه گر- فتنه تویی ستمگر”، ” مرگ بر دروغگو” ” مرگ بردیکتاتور”، ” دروغگو حیا کن- مملکت رورهاکن”، ” استعفا کافی نیست – محاکمه لازم است” ازجمله شعارهای امروز اعتراض کنندگان بوده است. به رغم حمله نیروهای سرکوب و شلیک گاز اشک آور، تظاهرات توده ای درخیابان های مختلف ادامه یافت.

از روز چهارشنبه ۱۸ دی و سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ با شلیک موشک توسط سپاه پاسداران به فرماندهی مستقیم شخص خامنه ای، رژیم تلاش کرد این جنایت را مخفی کند و حقایق را ازچشم مردم پنهان سازد. اما وقتی که اسناد و مدارک و شواهد کافی برله این موضوع انتشار یافت، سران رژیم نیز سرانجام به این جنایت هول‏ناک اعتراف کردند. درجریان این حادثه نیز یک‏بار دیگر پرده از ماهیت کثیف، ریاکار، ضد مردمی و جنایت‏کار جمهوری اسلامی و سران شارلاتان آن برداشته شد. توده های زحمتکش مردم ایران نیز یک بار دیگر به ضرورت تعیین تکلیف نهایی با رژیم ستمگروجنایت کاری که عمرآن به پایان رسیده است پی برده و  به اعتراض برخاستند.

کارگران، زحمت‏کشان، دانشجویان، معلمان و عموم توده های مردم زحمت‏کش ایران!

رژیم جمهوری اسلامی در بن بست کامل قرار گرفته و به پایان خط رسیده است. با این وجود این رژیم خود به خود سرنگون نخواهد شد. باید اعتصابات و مبارزات خود را گسترش دهیم. باید دست به دست هم دهیم و با تشدید و گسترش مبارزه، رژیم ارتجاعی و نکبت‏بار جمهوری اسلامی را براندازیم ، حکومت شورائی را مستقر سازیم و سرنوشت خویش را، خود به دست گیریم.

 

گسترده باد مبارزات کارگران و زحمت‏کشان برای سرنگونی جمهوری اسلامی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۱ دی‏ماه ۱۳۹۸

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.