مبارزه برای افزایش واقعی دستمزد را گسترش دهیم!

کارگران!
شورای عالی کار در نشست خود حداقل دستمزد کارگران را با ۵/ ۱۴ درصد افزایش، ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد. این ارگان دولتی هم‌چنین افزایش دستمزد سایر کارگران را که بیش از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند ۱۲ درصد تعیین نمود. بدین ترتیب حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۱۱۸ هزار تومان افزایش یافت.

کارگران قهرمان و مبارز ایران!
تعیین دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی بار دیگر پیوند آشکار دولت و سرمایه داران علیه کارگران را در برابر چشمان ما قرار داد. آن‌ها با این کار بار دیگر ۱۳ میلیون خانواده کارگری را که مشمول قانون کار می‌شوند، به فقر و گرسنگی محکوم کردند. آن‌ها هم‌چنین راه را برای تداوم استثمار شدید کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، باز گذاشتند. کارگرانی که حتا از حداقل‌های قانونی در جمهوری اسلامی بهره‌ای نمی‌برند.

کارگران مبارز ایران!
خط فقر هم اکنون ۴ میلیون تومان برآورد می‌شود و افزایش ۱۱۸ هزار تومانی دستمزد در حالی‌ست که هزینه‌های یک خانواده کارگری نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. حتا همین مقاماتی که امسال در شورای عالی کار هزینه یک خانواده کارگری را ۲ میلیون و پانصد هزار تومان محاسبه کردند، سال گذشته هزینه یک خانواده کارگری را ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه کرده بودند. با این ترتیب با حساب خود آن‌ها نیز افزایش دستمزد کارگران نسبت به هزینه‌های‌شان ۱۸۸ هزار تومان کمتر بوده و کارگران فقیرتر خواهند شد. این را هم نباید فراموش کرد که حتا اقتصاددانان حامی کابینه‌ی روحانی از افزایش تورم در سال آینده سخن می‌گویند و این برای کارگران بدین معنا است که سفره‌های آن‌ها باز هم کوچک‌تر خواهد شد.
کارگرانی که حتا به اعتراف علیرضا محجوب یکی از نمایندگان مجلس اسلامی و دبیر کل “خانه کارگر”، ۹۰ درصدشان زیر خط فقر بوده و وضعیت ۱۰ درصد دیگر نیز رضایت‌بخش نیست.
این است جمهوری اسلامی! این است حکومتی که میلیاردها دلار حاصل کار و رنج شما را در سوریه و لبنان و کشورهای دیگر دور می‌ریزد! این است جمهوری اسلامی که در آن سرمایه‌داران ثروتمندتر و کارگران مدام فقیرتر می‌شوند!
این است حکومتی که شما را از داشتن تشکل منع می‌کند تا بتواند دست در دست سرمایه‌داران، شما را در گرسنگی و فقر نگاه داشته و دست سرمایه‌داران را برای هر گونه تعدی به حقوق‌تان باز بگذارد!

کارگران و زحمتکشان ایران!
حق هر انسانی‌ست که از یک زندگی شرافتمندانه برخوردار باشد. هر انسانی باید از حق کار برخوردار بوده و با کار خود (در یک شیفت کاری و نه با اضافه کار) بتواند تمامی نیازهای انسانی خود و خانواده‌اش را برطرف سازد. اما مقامات جمهوری اسلامی هر سال به بهانه‌هایی این خواست و حق کارگران را نادیده می‌گیرند. آن‌ها هم‌چنین با تصویب قوانین و با بهره‌گیری از نیروهای نظامی از جمله نیروی انتظامی، قضات و زندان سعی می‌کنند اعتراضات کارگران به این شرایط را سرکوب کنند.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکوم کردن افزایش ناچیز دستمزدهای اسمی کارگران، و دفاع از حق یک زندگی انسانی و شرافتمندانه برای تمامی کارگران و بیکاران، کارگران ایران را به گسترش اعتراض و اعتصاب تا رسیدن به خواست خود، افزایش دستمزد تا بالای خط فقر فرا می‌خواند. جمهوری اسلامی با طولانی کردن جلسات شورای عالی کار و کشاندن آن به پایان سال سعی می‌کند تا بدین‌ترتیب مانع مبارزه کارگران برای افزایش دستمزدها شود.
اما مبارزه برای افزایش دستمزد به امروز و فردا خلاصه نمی‌شود، این مبارزه را باید تداوم و گسترش داد. این خواست کل طبقه کارگر است و از این‌رو کارگران تنها با اتحاد در تشکل‌های مستقل و فراکارخانه‌ای و نمایش سراسری قدرت خود از جمله در اول ماه مه می‌توانند در راستای رسیدن به خواست خود گام‌های موثری بردارند.

زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران ایران
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده‌ باد آزادی – زنده ‌باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.