مبارزات کارگران پتروشیمی را در میان افکار عمومی جهان انعکاس دهیم

اعتصاب کارگران مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر و بندر امام در استان خوزستان وارد دومین هفته خود شده است. ۶۵۰۰ کارگر با اعتصاب و راه پیمایی‌های مداوم، خواهان برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، داشتن قراردادهای شغلی مستقیم و برخورداری از مزایای شغلی هستند.

کارفرمایان و پلیس علیه اعتصابیون متحدا عمل می‌کنند. پلیس، اعتصابیون را دستگیر و کارفرمایان، به تهدید و ارعاب کارگران دست زده‌اند. با وجود این، کارگران به اعتصاب خود ادامه می‌دهند و مبارزه خود را با ایجاد کمیته‌ اعتصاب متشکل‌تر کرده‌اند.

همبستگی و حمایت از اعتصاب کارگران در داخل ایران و از طریق تشکل‌های کارگری رو به افزایش است. کارگران بخش‌های مختلف با انتشار بیانیه از همرزمان خود حمایت کرده‌اند. اما افکار عمومی جهان هنوز از این اعتصابات و مبارزات بی خبر است.

فعالین و هواداران سازمان

با تماس با اتحادیه‌های کارگری جهان، نیروها و احزاب سیاسی خبر مبارزات کارگران پتروشیمی را منعکس کنید. اخبار و گزارشات این اعتصاب را به اطلاع روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خارجی برسانید. با برگزاری تجمعات و گردهمایی‌ها، افکار عمومی جهان را مطلع کنید.

کارگران ایران تنها نیستند. تنها باید پل‌های ارتباطی بیشتری با کارگران جهان ایجاد کرد.

پیروز باد مبارزات کارگران ایران

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران جهان

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۳ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۱ مهر ۱۳۹۰)

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.