مبارزات قهرمانانه کارگران فرانسوی ادامه خواهد یافت

به رغم مخالفت گسترده کارگران فرانسوی با اقدام ضد کارگری دولت دست راستی سارکوزی در مورد افزایش سن بازنشستگی، و حمایت ٧٠ درصد مردم فرانسه از این مطالبه و مبارزات کارگران، طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم، سرانجام این لایحه را به تصویب نهائی رساند. اما کارگران اعلام کرده‌اند که در برابر این تعرض به حقوق و دست‌آوردهای خود آرام نمی‌نشینند و به مبارزه خود ادامه می‌دهند. امروز، چهارشنبه، ۲۷ اکتبر، نیز تظاهرات در تعدادی از شهرها ادامه یافت. در لیون و پاریس در نتیجه یورش پلیس به تظاهر کنندگان درگیری‌های گسترده‌ای رخ داد و تعدادی از وسائل نقلیه پلیس به آتش کشیده شد. قرار است اعتصابات و تظاهرات فردا و روزهای بعد نیز ادامه یابند.

موج وسیع  اعتراضات و اعتصابات سازمان‌یافته طبقه کارگر و سایر اقشار زحمتکش که از یک ماه گذشته در اعتراض به یورش ‌سرمایه‌داران به دست‌آوردهای طبقه کارگر فرانسه شدت گرفته، شوق، امید و همبستگی جهانیان را با این حرکات میلیونی به همراه داشته است. این اعتراضات وسیع، فاز جدیدی در مقاومت طبقه کارگر جهانی در مقابله با عواقب بحران فزاینده‌ای است که جهان سرمایه‌داری را در برگرفته است.

اعتصابیون فرانسوی که در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال به خیابان‌ها آمدند، با به کارگیری اشکال متنوع  سازمان‌یافته هر روز حمایت بخش وسیع‌تری از جامعه را با خود همراه کردند. با آن که تظاهرات‌ها و اعتصاب‌ها، بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته است، اما همچنان حمایت اکثریت جامعه فرانسه را با خود دارد.

اشکال متنوع و سازمان‌یافته اعتراضات هر روز بخش بیشتری از مردم زحمتکش را به خیابان‌ها کشاند. علاوه بر تظاهرات‌های میلیونی در شهرهای مختلف فرانسه، کارگران دست از کار و تولید کشیدند. حمل و نقل عمومی به اعتصاب پیوست. پالایشگاه‌ها اشغال و حمل و نقل سوخت بلوکه گردید. دانش‌آموزان و دانش‌جویان فرانسوی با حضور وسیع و گسترده خود پا به پای نسل والدین خود به خیابان‌ها رفته و با آن‌ها همصدا شدند. حضور جوانان فرانسوی در صفوف اعتراضات و همبستگی آن‌ها چنان تحسین‌برانگیز بود که در بسیاری از کشورهای اروپایی موجب شوق و امید در میان جوانان شده است.

نیروهای انقلابی، فعالین و هواداران سازمان

شرکت در این مبارزات و حمایت از این اعتراضات کارگران فرانسوی نه تنها از جنبه همبستگی با مبارزات جاری طبقه کارگر فرانسه بلکه از آن رو که حاوی درس‌های متعددی برای انقلابیون و کمونیست‌های ایران است، حائز اهمیت می‌باشد. چگونگی سازماندهی، بسیج عمومی، به کارگیری اشکال متنوع و کارساز در جریان مبارزات اخیر فرانسه، قطعا درس‌ها و تجارب مهمی برای کارگران و اقشار زحمتکش مردم ایران در برخواهد داشت.

پیروز باد مبارزات کارگران فرانسوی

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۷ اکتبر ۲۰۱۰ (۵ آبان ۱۳۸۹)

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.