قلب سرخ صالح احمدیان از تپش باز ایستاد

با کمال تأسف باخبر شدیم رفیق صالح احمدیان از کادرهای هسته اقلیت پس از چند سال جدال با بیماری سرطان، روز جمعه دهم مارس ۲۰۲۳ در نروژ درگذشت.

رفیق صالح فعالیت‌های سیاسی‌اش را در نوجوانی با سازمان دانش آموزان پیشگام سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران آغاز کرد و بعد از انشعاب بزرگ به صفوف اقلیت پیوست. در دوره نوجوانی به دلیل فعالیت‌های سیاسی مجبور به ترک محل زیست خود شد و پس از مدتی به پاکستان گریخت. در پاکستان از فعالین جنبش پناهندگی و از اعضای شورای پناهندگان ایرانی در کراچی بود. در پی گسست‌های درونی سازمان، در خرداد ۱۳۶۶ به هسته اقلیت پیوست.

رفیق صالح مبارزی پیگیر و از نمایندگان هسته اقلیت در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بود. شوخ‌طبعی، سرزندگی و خوش‌رویی رفیق صالح چه در جلسات شورای همکاری و چه در دیگر عرصه‌های مبارزاتی، از او چهره‌ای متین، کوشا و دوست‌داشتنی به یادگار گذاشته است.

سازمان فدائیان (اقلیت)، ضمن تأسف عمیق از مرگ رفیق صالح احمدیان، فقدان این رفیق کمونیست را به رفقای هسته اقلیت و همه دوستداران او تسلیت می‌گوید. یادش گرامی و خاطره تابناکش ماندگار باد

روابط عمومی سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۵ مارس ۲۰۲۳

POST A COMMENT.