قحطی گاز در کشوری که بر روی دریایی از نفت و گاز قرارگرفته است

مردم زحمتکش و ستمدیده ایران !

ادامه حیات ننگین رژیم اسلام‌گرای پاسدار نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران،  هرروزش فاجعه جدید و دیگری برای ما مردم ایران است.

گرانی، بیکاری، فقر، گرسنگی، کشتار جوانانی که به اعتراض علیه ستمگری‌های رژیم جبار و جنایتکار اسلامی برخاسته‌اند، تنها مصائبی نیستند که ما مردم ایران با آن‌ها روبه‌رو هستیم. هرروزی که در این کشور فلاکت‌زده می‌گذرد، فاجعه دیگری رخ می‌دهد.

نظام ستمگر حاکم بر ایران، از طبیعت نیز فاجعه‌ای برای مردم ایران ساخته است. زمستان فرارسیده  و هوا سرد است، اما مردم ایران از امکانات گرم کردن خانه و محل کار و زندگی خود محروم شده‌اند. باید از سرما عذاب بکشند و جان بدهند. چرا؟ چون در این کشور یک‌مشت استثمارگر، دزد و غارتگر حاکم‌اند که فقط در فکر پر کردن بی‌پایان جیب‌های خود هستند و مطلقاً در فکر تأمین وسایل معاش و رفاه ما مردم نیستند. باران هم  که ببارد برای ما فاجعه است، برف ببارد فاجعه است. هوای گرم و سرد هم در این کشور تبدیل به فاجعه برای مردم می‌شود.

وزیر نفت جمهوری اسلامی  در پائیز امسال خطاب به اروپائیان گفته بود، اروپا، زمستان سختی در پیش خواهد داشت، مگر آن‌که جمهوری اسلامی با صدور گاز به نجات آن‌ها بشتابد. زمستان سخت فرارسید، اما نه برای اروپا و کشورهای دیگر جهان، بلکه فقط برای یک کشور، برای ایران و مردمش که دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی در جهانند. اما مردم حتی از داشتن گاز برای گرم کردن یک اتاق نیز محروم‌اند. در این چند روز، ادارات، مدارس، دانشگاه‌های شهرهای مختلف پی‌درپی تعطیل‌شده‌اند.چرا ؟ چون امکان گرم کردن آن‌ها در کشوری که بر روی دریایی از نفت و گاز قرارگرفته، وجود ندارد. گاز در بسیاری از مناطق ایران  قطع‌شده  و وضعیت در خراسان وخیم‌تر از دیگر استان‌های کشور است. مردم در بسیاری از شهرها کپسول و گالن به دست در سرمای وحشتناک در صف‌های طولانی ایستاده‌اند تاشاید کمی نفت و گاز به دست آورند. منقل و زغال به همراه مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن به خانه‌ها بازگشته است. در شهرهای مختلف ایران، تعداد این مسموم شدگان در حال افزایش است.  در برخی شهرها نظیر تربت‌جام ، گاز مناطق  فقیرنشین و حاشیه شهر به‌کلی قطع‌شده است. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی “با قطع گاز ۲۵ هزار مشترک در تربت‌جام، مردم این منطقه ساعات سختی را سپری می‌کنند” یک کارگر می‌گوید: ” ۷۵۰هزار تومان کپسول ، هیتر برقی  ۶۰۰هزار تومان وقتی کارخانه خوابیده کارگر از کجا ۶۰۰هزارتومان  بدهد.پیک‌نیک دانه‌ای  ۱۰۰هزارتومان  این چه قانونیه”.  تحمل دیگر ممکن نیست مردم تربت‌جام پس از چند روز تحمل سرما و بی‌تفاوتی دولتیان، روز دوشنبه به خیابان‌ها ریختند تا علیه مرتجعین حاکم بر ایران که پس از گذشت چهار دهه نتوانسته‌اند حتی گاز منازل مردم را در سرمای سخت زمستان تأمین کنند، اعتراض کنند. راه درست، همین است. منفعل ماندن و تحمل سرما، گرانی،  بیکاری، فقر و گرسنگی چاره‌ساز نیست. همه مردم ایران باید به یک مبارزه مرگ وزندگی برخیزند و این رژیم ارتجاعی اسلام‌گرای تبهکار، وحشی و جنایتکار را سرنگون کنند.

سازمان فدائیان( اقلیت)  بار دیگر خطاب به مرم ایران می‌گوید: راه نجاتی برای ما مردم ایران جز انقلاب و قیام عمومی برای سرنگونی نظم ارتجاعی حاکم  وجود ندارد. هرروزی که این رژیم بر ایران حاکم باشد، مصائب و بدبختی‌های جدیدی به بار خواهد ‌آورد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

۲۶دی‌ماه ۱۴۰۱

کار نان آزادی- حکومت شورایی

POST A COMMENT.