فرانکفورت: فراخوان به شرکت در اکسیون در دفاع از مبارزات کارگران ایران!

همگام با دیگر رفقای‌مان در سراسر جهان، ما فعالان سازمان فدائیان (اقلیت) در فرانکفورت نیز در روز شنبه، ۲۶ ژانویه ۲۰۱۳، به خیابان می‌آییم و حیات رزمنده‌ی جنبش کارگری ایران را در هزارلای آسمانخراش‌های بازار بورس، بانک‌ها و مراکز تجاری سرمایه‌داری جهانی در شهر فرانکفورت فریاد می‌کنیم.

آنان را که گوش شنوایی ندارند و منافع‌شان در این است که نشنوند و نبینند، به هیچ می‌گیریم، اما نگاه در نگاه کنجکاو مردم شهر از کارگران زندانی در ایران، از مبارزات آنان و از جنایات رژیم سخن خواهیم گفت…

با ما همیار و همراه باشید:

در اکسیونی که از سوی کمیته فعالین چپ فرانکفورت در روز شنبه، ۲۶ ژانویه ۲۰۱۳

در مرکز شهر فرانکفورت (میدان هاوپت واخه) از ساعت ۳ تا ۵بعدازظهر  برگزار خواهد شد.

سرنگون باید رژیم جمهوری اسلامی

برپا باد شوراهای کارگران و زحمتکشان

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – فرانکفورت

POST A COMMENT.