فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک – روز شنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ از ساعت ۱۲ تا ۱۳

اکسیون برای حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان و علیه صدور احکام اعدام

 و خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی و همه دستگیرشدگان اخیر

روز شنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ از ساعت ۱۲ تا ۱۳

مرکز شهر کپنهاک – میدان Kultorvet

زنده‌باد سوسیالیسم

Website Comments

  1. آزاد
    Reply

    مردم مبارز ایران بیایید خود را برای یک نبرد جانانه آماده کنیم.ما ,در ۱۰ روز دی ماه و در۳ میدان نبرد همزمان، به رویارویی با دشمن میرویم میدان یکم: تظاهرات خیابانی میدان دوم: اعتصابات سراسری و گردهمایی در محل کار میدان سوم: اعتصاب عمومی و در خانه ماندن برای کسانی که بنا به نوع شغلی که دارند و نمیتوانند بصورت گروهی در یک مکان جمع شوندقیام سراسری ۷ تا ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱۱۰ روز نبرد جانانه قیام مردم در سال ۱۳۹۶ در روز های ۷ تا ۱۷ دی ماه بوقوع پیوست

POST A COMMENT.