فراخوان متینیگ اعتراضی در دفاع از بازداشت‌شدگان و علیه کشتار و سرکوب معترضین توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

متینیگ اعتراضی در دفاع از بازداشت‌شدگان و علیه کشتار و سرکوب معترضین توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

پنج‌شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹ ساعت ۱۲ تا ۱۴

مقابل کنسولگری رژیم جنایت و سرکوب جمهوری اسلامی در هامبورگ

Bebelalle 18 / 22299 Hamburg

شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران حوزه هامبورگ

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) هامبورگ

POST A COMMENT.