فراخوان شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست جنایات رژیم “طناب و دار” را هم‌صدا با اعتراض و اعتصاب در کردستان و سراسر ایران پاسخ دهیم

فراخوان شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

جنایات رژیم “طناب و دار” را
هم‌صدا با اعتراض و اعتصاب در کردستان و سراسر ایران پاسخ دهیم!

به دنبال اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در روز سه‌شنبه سوم بهمن ۱۴۰۲، سحرگاه امروز دوشنبهە نهم بهمن ماە رژیم جنایت‌کار اسلامی در زندان قزل‌حصار کرج، محسن مظلوم ۲۸ سالە اهل مهاباد، پژمان فاتحی ۲۸ سالە اهل کامیاران، وفا آذربار ۲۹ سالە اهل بوکان، هژیر فرامرزی ۲۹ سالە اهل دهگلان را اعدام کرد و این در حالی است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی دیگر به بهانه‌های واهی و زیر شکنجه‌های قرون‌وسطایی در زیر تیغ حکم اعدام قرار دارند.

اگر چه حربه زندان، شکنجه، کشتار و اعدام با عمر ننگین رژیم جمهوری اسلامی عجین است، اما در دوره اخیر تنها حربه رژیم برای به‌عقب‌راندن توده‌های معترضی است که عزم به خلاصی از رژیم دارند. جمهوری “طناب و دار” که با بحران‌های عمیق و همه‌جانبه دست‌وپا می‌زند در موقعیتی گرفتار آمده است که برای بقای خود نیاز دارد هر روز برای طناب‌های بقایش دنبال گردن بگردد. رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی به خیال خود می‌خواهد از این طریق جامعه را مرعوب کند. اما این حربه و سیاست رژیم نیز از قبل با شکست روبرو شده است. روند رو به گسترش اعتصابات کارگری، فریاد رسای کارگران فولاد در خیابان‌های اهواز، اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی زن و بیانیه‌های ده‌ها تشکل کارگری، دانشجویی، مدنی و نویسندگان و… علیه اعدام و اعتراضات و تظاهرات‌ها و همایش‌ها بیانگر آن است که کارگران و توده‌های مردم ایران مرعوب ماشین سرکوب و کشتار این رژیم نمی‌شوند.

کارگران و تودەهای محروم و رنجدیدە ایران!

رژیم هار سرمایەداری جمهوری اسلامی با این اعدام‌های وحشیانە تمامی آزادی‌خواهان و مبارزین را نشانە گرفتە است. باید متحدانە این ماشین قتل و آدمکشی را متوقف کرد. عمر ننگین این رژیم فاسد و جنایت‌کار به پایان رسیدە، نباید اجازه داد کە بر تعداد خانوادەهای داغدیدە افزودە شود. ماشین اعدام و بربریت اسلامی را باید متحدانە متوقف کرد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن محکوم‌کردن این اعمال جنایت‌کارانه رژیم، از همه انسان‌های مبارز و حق‌طلب در سراسر ایران، می‌طلبد که علیە این جنایت رژیم اسلامی به هر شکل ممکن به اعتراض برخیزند. ما خود را همراه همه نهادها و تشکل‌های مدنی، دانشجویی و دادخواه و کمیته‌های محلات در کردستان که فراخوان اعتراض و اعتصاب عمومی داده‌اند، می‌دانیم و بر این باوریم که تنها راە متوقف کردن ماشین آدمکشی رژیم اسلامی، اعتراض عمومی و متحدانه همه ما است.

پاسخ ما به جنایات و اعدام‌های رژیم، عزم بیشتر ما برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است. مجازات اعدام باید لغو و همه زندانیان سیاسی باید آزاد گردند.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

نهم بهمن ۱۴۰۲
بیست و نهم ژانویه ۲۰۲۴
امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست،

POST A COMMENT.